НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи встановлення дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Сети (Набори) JS Мапи JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітові JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS Модулі JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Сети (Набори) об’єктів Мапи (Карти) об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функції Параметри функції Виклик функції Функція call() Функція apply() Функція bind() Закриття функції

JS Класи

Класи. Інтро Успадкування класу Статичні методи

JS Асинхроний

Зворотні виклики Асинхроний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript HTML DOM Елементи (Вузли)


В цьому розділі йдеться про додавання і видалення вузлів (HTML елементів).


Створення нових HTML елементів (вузлів)

Щоб додати новий елемент до HTML DOM, ви повинні спочатку створити елемент (вузол елемента), а потім додати його до існуючого елемента.

Приклад

<div id="div1">
  <p id="p1">Це параграф.</p>
  <p id="p2">Це інший параграф.</p>
</div>

<script>
const para = document.createElement("p");
const node = document.createTextNode("This is new.");
para.appendChild(node);

const element = document.getElementById("div1");
element.appendChild(para);
</script>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

В цьому коді створюється новий елемент <p>:

const para = document.createElement("p");

Щоб додати текст до елемента <p>, спочатку потрібно створити текстовий вузол. Цей код створює текстовий вузол:

const node = document.createTextNode("Це новий параграф.");

Потім ви повинні додати текстовий вузол до елемента <p>:

para.appendChild(node);

Нарешті, ви повинні додати новий елемент до існуючого.

Цей код знаходить існуючий елемент:

const element = document.getElementById("div1");

Цей код додає новий елемент до існуючого:

element.appendChild(para);

Створення нових елементів HTML - insertBefore()

Метод appendChild() у попередньому прикладі додав новий елемент як останній дочірній елемент батьківського.

Якщо ви цього не хочете, можете скористатися методом insertBefore():

Приклад

<div id="div1">
  <p id="p1">Це параграф.</p>
  <p id="p2">Це інший параграф.</p>
</div>

<script>
const para = document.createElement("p");
const node = document.createTextNode("Це новий.");
para.appendChild(node);

const element = document.getElementById("div1");
const child = document.getElementById("p1");
element.insertBefore(para, child);
</script>
Спробуйте самі »

Видалення наявних елементів HTML

Щоб видалити елемент HTML, скористайтеся методом remove():

Приклад

<div>
  <p id="p1">Це параграф.</p>
  <p id="p2">Це інший параграф.</p>
</div>

<script>
const elmnt = document.getElementById("p1"); elmnt.remove();
</script>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

Документ HTML містить елемент <div> із двома дочірніми вузлами (два елементи <p>):

<div>
  <p id="p1">Це параграф.</p>
  <p id="p2">Це інший параграф.</p>
</div>

Знайдіть елемент, який потрібно видалити:

const elmnt = document.getElementById("p1");

Потім виконайте метод remove() для цього елемента:

elmnt.remove();

Метод remove() не працює в старіших браузерах. Перегляньте наведений нижче приклад використання removeChild() замість цього.


Видалення дочірнього вузла

Для браузерів, які не підтримують метод remove(), потрібно знайти батьківський вузол, щоб видалити елемент:

Приклад

<div id="div1">
  <p id="p1">Це параграф.</p>
  <p id="p2">Це інший параграф.</p>
</div>

<script>
const parent = document.getElementById("div1");
const child = document.getElementById("p1");
parent.removeChild(child);
</script>
Спробуйте самі »

Пояснення прикладу

Цей документ HTML містить елемент <div> із двома дочірніми вузлами (два елементи <p>):

<div id="div1">
  <p id="p1">Це параграф.</p>
  <p id="p2">Це інший параграф.</p>
</div>

Знайдіть елемент з id="div1":

const parent = document.getElementById("div1");

Знайдіть елемент <p> із id="p1":

const child = document.getElementById("p1");

Видалити дочірній елемент від батьків:

parent.removeChild(child);

Ось загальний обхідний шлях: знайдіть дочірній елемент, який потрібно видалити, і скористайтеся його властивістю parentNode, щоб знайти батьківського:

const child = document.getElementById("p1");
child.parentNode.removeChild(child);

Заміна елементів HTML

Щоб замінити елемент у HTML DOM, скористайтеся методом replaceChild():

Приклад

<div id="div1">
  <p id="p1">Це параграф.</p>
  <p id="p2">Це інший параграф.</p>
</div>

<script>
const para = document.createElement("p");
const node = document.createTextNode("Це новий.");
para.appendChild(node);

const parent = document.getElementById("div1");
const child = document.getElementById("p1");
parent.replaceChild(para, child);
</script>
Спробуйте самі »