НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

JS Підручник

JS Старт JS Інтро JS Установка JS Виведення JS Інструкції JS Синтаксис JS Коментарі JS Змінні JS Ключове слово Let JS Ключове слово Const JS Оператори JS Арифметичні JS Присвоєння JS Типи даних JS Функції JS Об’єкти JS Події JS Рядки JS Рядкові методи JS Рядковий пошук JS Рядкові шаблони JS Числа JS Числові методи JS Масиви JS Методи масиву JS Сортування масиву JS Ітерація масиву JS Масив Const JS Дати JS Формати дат JS Методи отримання дат JS Методи установки дат JS Математичні JS Рандомні JS Булеві JS Порівняння JS Умови JS Switch JS Цикл For JS Цикл For In JS Цикл For Of JS Цикл While JS Break & Continue JS Ітерації JS Набори JS Карти JS Typeof JS Перетворення типів JS Побітове JS Регулярні вирази JS Помилки JS Область дії JS Хостинг JS Use Strict JS Ключове слово this JS Функція стрілки JS Класи JS JSON JS Відладка JS Гід по стилю JS Кращі практики JS Поширені помилки JS Продуктивність JS Зарезервовані слова

JS Версії

JS Версії JS 2009 (ES5) JS 2015 (ES6) JS 2016 JS 2017 JS 2018 JS IE/Edge JS Історія

JS Об’єкти

Визначення об’єктів Властивості об’єкта Методи об’єкта Відображення об’єкта Доступ до об’єктів Конструктори об’єктів Прототипи об’єктів Ітеровані об’єкти Набори об’єктів Карти об’єктів Довідник об’єктів

JS Функції

Визначення функцій Параметри функції Звернення до функції Виклик функції Застосування функції Функція Bind Закриття функції

JS Класси

Вступ Наслідування класу Статичні методи

JS Асинхронний

Зворотні виклики Асинхронний Проміси Async/Await

JS HTML DOM

DOM Вступ DOM Методи DOM Документ DOM Елементи DOM HTML DOM Форми DOM CSS DOM Анімація DOM Події DOM Слухач подій DOM Навігація DOM Вузли DOM Колекції DOM Вузлові списки

JS Браузер BOM

JS Вікно JS Скрін JS Локація JS Історія JS Навігатор JS Спливаюче оповіщення JS Таймінг JS Кукі

JS Веб API

Веб API Вступ Веб-форми API Веб-історія API Веб-сховище API Веб-воркер API Веб-виборка API Веб-геолокація API

JS AJAX

AJAX Вступ AJAX XMLHttp AJAX Запит AJAX Відгук AJAX XML Файл AJAX PHP AJAX ASP AJAX База даних AJAX Додатки AJAX Приклади

JS JSON

JSON Вступ JSON Синтаксис JSON та XML JSON Типи даних JSON Аналіз JSON Stringify JSON Об’єкти JSON Масиви JSON Сервер JSON PHP JSON HTML JSON JSONP

JS та jQuery

jQuery Селектори jQuery HTML jQuery CSS jQuery DOM

JS Приклади

JS Приклади JS HTML DOM JS HTML Input JS HTML Об’єкти JS HTML Події JS Браузер JS Редактор JS Вправи JS Вікторина JS Сертифікат

JS Довідники

JavaScript Об’єкти HTML DOM Об’єкти

Place for your advertisement!
JavaScript. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

JavaScript Літерали шаблону

Синоніми:

  • Літерали шаблону
  • Рядки шаблону
  • Шаблони рядків
  • Синтаксис Back-Tics (зворотні галочки)

Back-Tics Синтаксис

Шаблонні літерали (літерали шаблону) використовують зворотні галочки (``), а не лапки (""), щоб визначити рядок:

Приклад

let text = `Hello World!`;
Спробуйте самі »

Лапки всередині рядків

За допомогою літералів шаблону ви можете використовувати як одинарні, так і подвійні лапки всередині рядка:

Приклад

let text = `He's often called "Johny"`;
Спробуйте самі »

Багаторядкові рядки

Літерали шаблону допускають багаторядкові рядки:

Приклад

let text =
`The quick
brown fox
jumps over
the lazy dog`;
Спробуйте самі »

Інтерполяція

Літерали шаблонів забезпечують простий спосіб інтерполяції змінних і виразів у рядки.

Цей метод називається інтерполяцією рядка.

Синтаксис такий:

${...}

Підстановки змінних

Літерали шаблону дозволяють змінні в рядках:

Приклад

let firstName = "John";
let lastName = "Doe";

let text = `Welcome ${firstName}, ${lastName}!`;
Спробуйте самі »

Автоматична заміна змінних дійсними значеннями називається інтерполяцією рядків.


Підстановка виразів

Літерали шаблону дозволяють вирази в рядках:

Приклад

let price = 10;
let VAT = 0.25;

let total = `Total: ${(price * (1 + VAT)).toFixed(2)}`;
Спробуйте самі »

Автоматична заміна виразів дійсними значеннями називається інтерполяцією рядків.


HTML Шаблони

Приклад

let header = "Літерали шаблонів";
let tags = ["template literals", "javascript", "es6"];

let html = `<h2>${header}</h2><ul>`;
for (const x of tags) {
  html += `<li>${x}</li>`;
}

html += `</ul>`;
Спробуйте самі »

Підтримка браузерами

Template Literals є функцією ES6 (JavaScript 2015).

Вона підтримується всіма сучасними браузерами:

Chrome Edge Firefox Safari Opera
Так Так Так Так Так

Template Literals не підтримується в Internet Explorer.


Повний довідник рядків

Щоб отримати повну довідкову інформацію про рядки, перейдіть до:

Повний довідник JavaScript рядків на нашому сайті W3Schools українською.

Довідник містить описи та приклади всіх властивостей і методів рядків.


Place for your advertisement!