НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL PRIMARY KEY Обмеження


SQL PRIMARY KEY Обмеження

Обмеження PRIMARY KEY унікально визначає кожен запис у таблиці.

Первинні ключі мають містити УНІКАЛЬНІ значення та не можуть містити значення NULL.

Таблиця може мати лише ОДИН первинний ключ; а в таблиці цей первинний ключ може складатися з одного або кількох стовпців (полів).


SQL PRIMARY KEY на CREATE TABLE

Наступний SQL створює PRIMARY KEY для "ID" м "Persons" створенної таблиці:

MySQL:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    PRIMARY KEY (ID)
);

SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL PRIMARY KEY,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int
);

Щоб дозволити іменування обмеження PRIMARY KEY і для визначення обмеження PRIMARY KEY для кількох стовпців, використовуйте наступний синтаксис SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
   Age int,
    CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName)
);

Примітка: У прикладі вище є лише ОДИН PRIMARY KEY (PK_Person). Однак VALUE первинного ключа складається з ДВОХ СТОВПЦІВ (ID + LastName).


SQL PRIMARY KEY на ALTER TABLE

Щоб створити обмеження PRIMARY KEY для стовпця "ID", коли таблицю вже створено, використовуйте такий SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD PRIMARY KEY (ID);

Щоб дозволити іменування обмеження PRIMARY KEY і для визначення обмеження PRIMARY KEY для кількох стовпців, використовуйте наступний синтаксис SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT PK_Person PRIMARY KEY (ID,LastName);

Примітка: Якщо ви використовуєте ALTER TABLE для додавання первинного ключа, стовпці первинного ключа мають бути оголошені такими, що не містять NULL-значень (під час створення таблиці).


Видалити PRIMARY KEY обмеження

Щоб видалити обмеження PRIMARY KEY, скористайтеся таким SQL:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
DROP PRIMARY KEY;

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT PK_Person;