НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL CREATE INDEX Інструкція


SQL CREATE INDEX Інструкція

Інструкція CREATE INDEX використовується для створення індексів у таблицях.

Індекси використовуються для швидшого отримання даних із бази даних. Користувачі не можуть бачити індекси, вони просто використовуються для прискорення пошуку/запитів.

Примітка: Оновлення таблиці з індексами займає більше часу, ніж оновлення таблиці без (оскільки індекси також потребують оновлення). Отже, створюйте індекси лише для стовпців, за якими часто здійснюватиметься пошук.

CREATE INDEX Синтаксис

Створіть індекс на таблиці. Допускаються повторювані значення:

CREATE INDEX index_name
ON table_name (column1, column2, ...);

CREATE UNIQUE INDEX Синтаксис

Створіть унікальний індекс у таблиці. Повторювані значення не допускаються:

CREATE UNIQUE INDEX index_name
ON table_name (column1, column2, ...);

Примітка: Синтаксис для створення індексів відрізняється в різних базах даних. Тому: перевірте синтаксис для створення індексів у вашій базі даних.


CREATE INDEX Приклад

Наведена нижче SQL інструкція створює індекс із назвою "idx_lastname" у стовпці "LastName" у таблиці "Persons":

CREATE INDEX idx_lastname
ON Persons (LastName);

Якщо ви хочете створити індекс для комбінації стовпців, ви можете вказати назви стовпців у круглих дужках, розділивши їх комами:

CREATE INDEX idx_pname
ON Persons (LastName, FirstName);

DROP INDEX Інструкція

Інструкція DROP INDEX використовується для видалення індексу в таблиці.

MS Access:

DROP INDEX index_name ON table_name;

SQL Server:

DROP INDEX table_name.index_name;

DB2/Oracle:

DROP INDEX index_name;

MySQL:

ALTER TABLE table_name
DROP INDEX index_name;