НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL AND Оператор


SQL AND Оператор

Пропозиція WHERE може містити один або кілька операторів AND.

Оператор AND використовується для фільтрації записів на основі кількох умов, наприклад якщо ви хочете повернути всіх клієнтів з Іспанії, які починаються з літери "G":

Приклад

Виберіть усіх клієнтів з Іспанії (Spain), які починаються з літери 'G':

SELECT *
FROM Customers
WHERE Country = 'Spain' AND CustomerName LIKE 'G%';
Спробуйте самі »

Синтаксис

SELECT стовпець1, стовпець2, ...
FROM назва_таблиці
WHERE умова1 AND умова2 AND умова3 ...;


AND vs OR

Оператор AND відображає запис, якщо всі умови TRUE.

Оператор OR відображає запис, якщо будь-яка з умов є TRUE.


Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці Customer, яка використовується в прикладах:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Усі умови мають бути True (істинними)

Наведений нижче оператор SQL вибирає всі поля з Customers де Country є "Germany" AND City є "Berlin" AND PostalCode є більше, ніж 12000:

Приклад

SELECT * FROM Customers
WHERE Country = 'Germany'
AND City = 'Berlin'
AND PostalCode > 12000;
Спробуйте самі »

Комбінування AND та OR

Ви можете комбінувати AND та OR оператори.

Наступний оператор SQL вибирає всіх клієнтів з Іспанії, які починаються з "G" або "R".

Переконайтеся, що ви використовуєте дужки, щоб отримати правильний результат.

Приклад

Виберіть усіх іспанських клієнтів, які починаються з будь-якої літери "G" або "R":

SELECT * FROM Customers
WHERE Country = 'Spain' AND (CustomerName LIKE 'G%' OR CustomerName LIKE 'R%');
Спробуйте самі »

Без дужок оператор select поверне всіх клієнтів з Іспанії, які починаються з "G", плюс усіх клієнтів, які починаються з "R", незалежно від значення країни:

Приклад

Виберіть усіх клієнтів, які:
з Іспанії та починаються з літери "G", або
з літери "R":

SELECT * FROM Customers
WHERE Country = 'Spain' AND CustomerName LIKE 'G%' OR CustomerName LIKE 'R%';
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Виберіть усі записи, де стовпець City має значення 'Berlin', а стовпець PostalCode має значення 12209.

 * FROM Customers
 City = 'Berlin'
  = 12209;