НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Інструкція GROUP BY


SQL Інструкція GROUP BY

Інструкція GROUP BY групує рядки з однаковими значеннями в підсумкові рядки, як-от "знайти кількість клієнтів у кожній країні".

Інструкція GROUP BY часто використовується з агрегатними функціями (COUNT(), MAX(), MIN(), SUM(), AVG()), щоб групувати набір результатів за одним або кількома стовпцями.

GROUP BY Синтаксис

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE умова
GROUP BY column_name(s)
ORDER BY column_name(s);

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" ("Клієнти") зразка бази даних Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

SQL GROUP BY Приклади

У наступній SQL-інструкції перераховано кількість клієнтів у кожній країні:

Приклад

SELECT COUNT(CustomerID), Country
FROM Customers
GROUP BY Country;
Спробуйте самі »

У наведеній нижче SQL-інструкції наведено список клієнтів у кожній країні, відсортований від вищого до нижчого:

Приклад

SELECT COUNT(CustomerID), Country
FROM Customers
GROUP BY Country
ORDER BY COUNT(CustomerID) DESC;
Спробуйте самі »

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибір із таблиці "Orders" ("Замовлення") зразка бази даних Northwind:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10248 90 5 1996-07-04 3
10249 81 6 1996-07-05 1
10250 34 4 1996-07-08 2

І вибірка з таблиці "Shippers" ("Відправники"):

ShipperID ShipperName
1 Speedy Express
2 United Package
3 Federal Shipping

GROUP BY із JOIN Приклад

У наведеній нижче SQL-інструкції перелічено кількість замовлень, надісланих кожним відправником:

Приклад

SELECT Shippers.ShipperName, COUNT(Orders.OrderID) AS NumberOfOrders FROM Orders
LEFT JOIN Shippers ON Orders.ShipperID = Shippers.ShipperID
GROUP BY ShipperName;
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Перелічіть кількість клієнтів (customers) у кожній країні.

SELECT (CustomerID),
Country
FROM Customers
;