НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL SELECT INTO Інструкція


SQL SELECT INTO Інструкція

Інструкція SELECT INTO копіює дані з однієї таблиці в нову таблицю.

SELECT INTO Синтаксис

Скопіюйте всі стовпці в нову таблицю:

SELECT *
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE condition;

Скопіюйте лише деякі стовпці в нову таблицю:

SELECT column1, column2, column3, ...
INTO newtable [IN externaldb]
FROM oldtable
WHERE condition;

Нова таблиця буде створена з назвами стовпців і типами, як визначено в старій таблиці. Ви можете створити нові назви стовпців за допомогою пропозиції AS.


SQL SELECT INTO Приклади

Наступна SQL інструкція створює резервну копію Customers (клієнтів):

SELECT * INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

Наступна SQL інструкція використовує пропозицію IN для копіювання таблиці в нову таблицю в іншій базі даних:

SELECT * INTO CustomersBackup2017 IN 'Backup.mdb'
FROM Customers;

Наступна SQL інструкція копіює лише кілька стовпців у нову таблицю:

SELECT CustomerName, ContactName INTO CustomersBackup2017
FROM Customers;

Наступна SQL інструкція копіює лише German (німецьких) клієнтів у нову таблицю:

SELECT * INTO CustomersGermany
FROM Customers
WHERE Country = 'Germany';

Наступна SQL інструкція копіює дані з кількох таблиць у нову таблицю:

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
INTO CustomersOrderBackup2017
FROM Customers
LEFT JOIN Orders ON Customers.CustomerID = Orders.CustomerID;

Підказка: SELECT INTO також можна використовувати для створення нової порожньої таблиці за допомогою іншої схеми. Просто додайте пропозицію WHERE, яка призведе до того, що запит не повертатиме даних:

SELECT * INTO newtable
FROM oldtable
WHERE 1 = 0;