НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL SUM() Функція


SQL SUM() функція

Функція SUM() повертає загальну суму числового стовпця.

Приклад

Повертає суму всіх полів Quantity (кількості) в таблиці OrderDetails:

SELECT SUM(Quantity)
FROM OrderDetails;
Спробуйте самі »

Синтаксис

SELECT SUM(назва_стовпця)
FROM назва_таблиці
WHERE умова;


Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибір із таблиці OrderDetails, яка використовується в прикладах:

OrderDetailID OrderID ProductID Quantity
1 10248 11 12
2 10248 42 10
3 10248 72 5
4 10249 14 9
5 10249 51 40

Додати пропозицію Where

Ви можете додати пропозицію WHERE, щоб визначити умови:

Приклад

Повернути кількість замовлень, зроблених на продукт з ProductID 11:

SELECT SUM(Quantity)
FROM OrderDetails
WHERE ProdictId = 11;
Спробуйте самі »

Використовуйте псевдонім

Дайте назву підсумковому стовпцю за допомогою ключового слова AS.

Приклад

Назвіть стовпець "total":

SELECT SUM(Quantity) AS total
FROM OrderDetails;
Спробуйте самі »

SUM() із виразом

Параметр у функції SUM() також може бути виразом.

Якщо припустити, що кожен продукт у стовпці OrderDetails коштує 10 доларів, ми можемо знайти загальний прибуток у доларах, помноживши кожну кількість на 10:

Приклад

Використовуйте вираз у дужках SUM():

SELECT SUM(Quantity * 10)
FROM OrderDetails;
Спробуйте самі »

Ми також можемо об’єднати таблицю OrderDetails з таблицею Products, щоб знайти фактичну суму, замість того, щоб припускати, що вона 10 доларів:

Приклад

Приєднайте OrderDetails до Products і використовуйте SUM(), щоб знайти загальну суму:

SELECT SUM(Price * Quantity)
FROM OrderDetails
LEFT JOIN Products ON OrderDetails.ProductID = Products.ProductID;
Спробуйте самі »

Ви дізнаєтесь більше про SQL JOIN пізніше в цьому посібнику.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте функцію SQL, щоб обчислити суму всіх значень стовпця Price у таблиці Products.

SELECT 
FROM Products;