НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL NOT Оператор


Оператор NOT

Оператор NOT використовується в поєднанні з іншими операторами, щоб отримати протилежний результат, який також називають негативним результатом.

У операторі select нижче ми хочемо повернути всіх клієнтів, які НЕ з Іспанії:

Приклад

Виберіть лише клієнтів, які НЕ з Іспанії:

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT Country = 'Spain';
Спробуйте самі »

У прикладі вище оператор NOT використовується в поєднанні з оператором =, але його можна використовувати у поєднанні з іншими операторами порівняння та/або логічними операторами. Дивіться приклади нижче.


Синтаксис

SELECT стовпець1, стовпець2, ...
FROM назва_таблиці
WHERE NOT умова;


Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці Customers, яка використовується в прикладах:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

NOT LIKE

Приклад

Виберіть клієнтів (customers), які не починаються з літери 'A':

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerName NOT LIKE 'A%';
Спробуйте самі »

NOT BETWEEN

Приклад

Виберіть клієнтів (customers) із customerID не між 10 та 60:

SELECT * FROM Customers
WHERE CustomerID NOT BETWEEN 10 AND 60;
Спробуйте самі »

NOT IN

Приклад

Виберіть клієнтів (customers), які не з Парижа чи Лондона:

SELECT * FROM Customers
WHERE City NOT IN ('Paris', 'London');
Спробуйте самі »

NOT Більше ніж

Приклад

Виберіть клієнтів (customers) з CustomerId не більше 50:

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT CustomerID > 50;
Спробуйте самі »

Примітка: Існує оператор не більше ніж: !>, який дасть вам той самий результат.


NOT Менше ніж

Приклад

Виберіть клієнтів (customers) з CustomerID не менше 50:

SELECT * FROM Customers
WHERE NOT CustomerId < 50;
Спробуйте самі »

Примітка: Існує оператор не менше ніж: !< який дасть вам той самий результат.


Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте ключове слово NOT, щоб вибрати всі записи де City є NOT "Berlin".

SELECT * FROM Customers
 = '';