НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Інструкція UPDATE


SQL Інструкція UPDATE

Інструкція UPDATE використовується для зміни наявних записів у таблиці.

UPDATE Синтаксис

UPDATE table_name
SET column1 = value1, column2 = value2, ...
WHERE умова;

Примітка: Будьте уважні при оновленні записів у таблиці! Зверніть увагу на пропозицію WHERE в операторі UPDATE. Пропозиція WHERE визначає, які записи потрібно оновити. Якщо пропустити пропозицію WHERE, усі записи в таблиці буде оновлено!


Демо бази даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" зразка бази даних Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

UPDATE Таблиця

Наступний оператор SQL оновлює першого клієнта (CustomerID = 1) новою контактною особою та новим містом (City).

Приклад

UPDATE Customers
SET ContactName = 'Alfred Schmidt', City= 'Frankfurt'
WHERE CustomerID = 1;
Спробуйте самі »

Вибір із таблиці "Customers" тепер матиме такий вигляд:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

UPDATE Кілька записів

Пропозиція WHERE визначає, скільки записів буде оновлено.

Наведений нижче оператор SQL оновить ContactName на "Juan" для всіх записів, де країною є "Mexico":

Приклад

UPDATE Customers
SET ContactName='Juan'
WHERE Country='Mexico';
Спробуйте самі »

Вибір із таблиці "Customers" тепер виглядатиме так:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Alfred Schmidt Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Juan Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Juan Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Попередження про Update (Оновлення)!

Будьте обережні при оновленні записів. Якщо ви пропустите пропозицію WHERE, ВСІ записи будуть оновлені!

Приклад

UPDATE Customers
SET ContactName='Juan';
Спробуйте самі »

Вибір із таблиці "Customers" тепер матиме такий вигляд:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Juan Obere Str. 57 Frankfurt 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Juan Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Juan Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Juan 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Juan Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Оновіть стовпець City всіх записів в таблиці Customers.

 Customers
 City = 'Oslo';