НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Оператор BETWEEN


SQL Оператор BETWEEN

Оператор BETWEEN вибирає значення в заданому діапазоні. Значеннями можуть бути числа, текст або дати.

Оператор BETWEEN включає: початкове та кінцеве значення включно.

BETWEEN Синтаксис

SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE column_name BETWEEN значення1 AND значення2;

Демо бази даних

Нижче наведено вибір із "Products" у прикладі бази даних Northwind:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 1 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 1 2 36 boxes 21.35

BETWEEN. Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всі продукти з ціною від 10 до 20:

Приклад

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20;
Спробуйте самі »

NOT BETWEEN. Приклад

Щоб відобразити продукти поза діапазоном попереднього прикладу, використовуйте NOT BETWEEN:

Приклад

SELECT * FROM Products
WHERE Price NOT BETWEEN 10 AND 20;
Спробуйте самі »

BETWEEN із IN. Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всі продукти з ціною від 10 до 20. Крім того, не показувати продукти з CategoryID 1, 2 або 3:

Приклад

SELECT * FROM Products
WHERE Price BETWEEN 10 AND 20
AND CategoryID NOT IN (1,2,3);
Спробуйте самі »

BETWEEN Значення тексту. Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всі продукти з ProductName між Carnarvon Tigers і Mozzarella di Giovanni:

Приклад

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;
Спробуйте самі »

Наступна SQL-інструкція вибирає всі продукти з ProductName між Carnarvon Tigers і Chef Anton's Cajun Seasoning:

Приклад

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName BETWEEN "Carnarvon Tigers" AND "Chef Anton's Cajun Seasoning"
ORDER BY ProductName;
Спробуйте самі »

NOT BETWEEN Значення тексту. Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всі продукти з ProductName не між Carnarvon Tigers і Mozzarella di Giovanni:

Приклад

SELECT * FROM Products
WHERE ProductName NOT BETWEEN 'Carnarvon Tigers' AND 'Mozzarella di Giovanni'
ORDER BY ProductName;
Спробуйте самі »

Вибірка таблиці

Нижче наведено вибір із "Orders" ("Замовлень") у прикладі бази даних Northwind:

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10248 90 5 7/4/1996 3
10249 81 6 7/5/1996 1
10250 34 4 7/8/1996 2
10251 84 3 7/9/1996 1
10252 76 4 7/10/1996 2

BETWEEN Дати. Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всі замовлення (Orders) з OrderDate між '01-July-1996' та '31-July-1996':

Приклад

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN #07/01/1996# AND #07/31/1996#;
Спробуйте самі »

Або:

Приклад

SELECT * FROM Orders
WHERE OrderDate BETWEEN '1996-07-01' AND '1996-07-31';
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте оператор BETWEEN, щоб вибрати всі записи, у яких значення стовпця Price становить від 10 до 20.

SELECT * FROM Products
WHERE Price 
;