НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL CASE Вираз


SQL CASE Вираз

Вираз CASE перевіряє умови та повертає значення, коли виконується перша умова (наприклад, інструкція if-then-else). Отже, як тільки умова виконується, вона припинить читання та поверне результат. Якщо жодна умова не виконується, повертається значення в пропозиції ELSE.

Якщо немає частини ELSE і немає умов, повертає NULL.

CASE Синтаксис

CASE
    WHEN умова1 THEN результат1
    WHEN умова2 THEN результат2
    WHEN умоваN THEN результатN
    ELSE результат
END;

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибір із таблиці "OrderDetails" у прикладі бази даних Northwind:

OrderDetailID OrderID ProductID Quantity
1 10248 11 12
2 10248 42 10
3 10248 72 5
4 10249 14 9
5 10249 51 40

SQL CASE Приклади

Наступний SQL перевіряє умови та повертає значення, коли виконується перша умова:

Приклад

SELECT OrderID, Quantity,
CASE
    WHEN Quantity > 30 THEN 'Кількість більше 30'
    WHEN Quantity = 30 THEN 'Кількість є 30'
    ELSE 'Кількість менше 30'
END AS QuantityText
FROM OrderDetails;
Спробуйте самі »

Наступний SQL упорядкує клієнтів за містом. Однак, якщо місто дорівнює NULL, упорядкуйте за країною:

Приклад

SELECT CustomerName, City, Country
FROM Customers
ORDER BY
(CASE
    WHEN City IS NULL THEN Country
    ELSE City
END);
Спробуйте самі »