НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Оператор UNION


SQL Оператор UNION

Оператор UNION використовується для поєднання набору результатів двох або більше інструкцій SELECT.

  • Кожна інструкція SELECT у UNION повинна мати однакову кількість стовпців
  • Стовпці також повинні мати подібні типи даних
  • Стовпці в кожній інструкції SELECT також мають бути в тому самому порядку

UNION Синтаксис

SELECT column_name(s) FROM table1
UNION
SELECT column_name(s) FROM table2;

UNION ALL Синтаксис

Оператор UNION за умовчанням вибирає лише різні значення. Щоб дозволити повторювані значення, використовуйте UNION ALL:

SELECT column_name(s) FROM table1
UNION ALL
SELECT column_name(s) FROM table2;

Примітка: Назви стовпців у наборі результатів зазвичай збігаються з назвами стовпців у першій інструкції SELECT.


Демонстраційна база даних

У цьому підручнику ми будемо використовувати відомий приклад бази даних Northwind.

Нижче наведено вибір із таблиці "Customers" ("Клієнти"):

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

І вибірка з таблиці "Suppliers" ("Постачальники"):

SupplierID SupplierName ContactName Address City PostalCode Country
1 Exotic Liquid Charlotte Cooper 49 Gilbert St. London EC1 4SD UK
2 New Orleans Cajun Delights Shelley Burke P.O. Box 78934 New Orleans 70117 USA
3 Grandma Kelly's Homestead Regina Murphy 707 Oxford Rd. Ann Arbor 48104 USA

SQL UNION Приклад

Наступна SQL-інструкція повертає міста (тільки різні значення) з таблиці "Клієнти" та "Постачальники":

Приклад

SELECT City FROM Customers
UNION
SELECT City FROM Suppliers
ORDER BY City;
Спробуйте самі »

Примітка: Якщо деякі клієнти чи постачальники мають одне й те саме місто (city), кожне місто буде вказано лише один раз, оскільки UNION вибирає лише різні значення. Використовуйте UNION ALL, щоб також вибрати повторювані значення!


SQL UNION ALL Приклад

Наступна SQL-інструкція повертає міста (також повторювані значення) з обох таблиць "Клієнти" та "Постачальники":

Приклад

SELECT City FROM Customers
UNION ALL
SELECT City FROM Suppliers
ORDER BY City;
Спробуйте самі »

SQL UNION із WHERE

Наступна SQL-інструкція повертає German міста (лише різні значення) з обох таблиць "Клієнти" та "Постачальники":

Приклад

SELECT City, Country FROM Customers
WHERE Country='Germany'
UNION
SELECT City, Country FROM Suppliers
WHERE Country='Germany'
ORDER BY City;
Спробуйте самі »

SQL UNION ALL із WHERE

Наступна SQL-інструкція повертає German міста (також повторювані значення) з обох таблиць "Клієнти" та "Постачальники":

Приклад

SELECT City, Country FROM Customers
WHERE Country='Germany'
UNION ALL
SELECT City, Country FROM Suppliers
WHERE Country='Germany'
ORDER BY City;
Спробуйте самі »

Інший UNION Приклад

Наступна SQL-інструкція містить список усіх клієнтів та постачальників:

Приклад

SELECT 'Customer' AS Type, ContactName, City, Country
FROM Customers
UNION
SELECT 'Supplier', ContactName, City, Country
FROM Suppliers;
Спробуйте самі »

Зверніть увагу на "AS Type" вище - це псевдонім. Псевдоніми SQL використовуються для надання таблиці або стовпцю тимчасового імені. Псевдонім існує лише на час виконання запиту. Отже, тут ми створили тимчасовий стовпець під назвою "Type", у якому вказано, чи є контактна особа "Клієнтом" чи "Постачальником".