НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Псевдоніми


SQL Псевдоніми

SQL псевдоніми використовуються для надання таблиці або стовпцю в таблиці тимчасового імені.

Псевдоніми часто використовуються, щоб зробити назви стовпців більш читабельними.

Псевдонім існує лише протягом цього запиту.

Псевдонім створюється за допомогою ключового слова AS.

Синтаксис стовпця псевдонімів

SELECT column_name AS alias_name
FROM table_name;

Синтаксис таблиці псевдонімів

SELECT column_name(s)
FROM table_name AS alias_name;

Демо бази даних

У цьому підручнику ми будемо використовувати добре відому базу даних Northwind.

Нижче наведено вибір із таблиці "Customers" ("Клієнти"):

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4 Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK

І вибірка з таблиці "Orders" ("Замовлення"):

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10354 58 8 1996-11-14 3
10355 4 6 1996-11-15 1
10356 86 6 1996-11-18 2

Приклади псевдонімів для стовпців

Наведена нижче SQL-інструкція створює два псевдоніми: один для стовпця CustomerID й інший для стовпця CustomerName:

Приклад

SELECT CustomerID AS ID, CustomerName AS Customer
FROM Customers;
Спробуйте самі »

Наступна SQL-інструкція створює два псевдоніми: один для стовпця CustomerName й один для стовпця ContactName.

Примітка: Він вимагає подвійних лапок або квадратних дужок, якщо псевдонім містить пробіли:

Приклад

SELECT CustomerName AS Customer, ContactName AS [Contact Person]
FROM Customers;
Спробуйте самі »

Наступна SQL-інструкція створює псевдонім із назвою "Address" ("Адреса"), який об’єднує чотири стовпці (адреса, поштовий індекс, місто та країна):

Приклад

SELECT CustomerName, Address + ', ' + PostalCode + ' ' + City + ', ' + Country AS Address
FROM Customers;
Спробуйте самі »

Примітка: Щоб наведена вище SQL-інструкція працювала в MySQL, скористайтеся наступним:

SELECT CustomerName, CONCAT(Address,', ',PostalCode,', ',City,', ',Country) AS Address
FROM Customers;

Примітка: Щоб наведена вище SQL-інструкція працювала в Oracle, скористайтеся наступним:

SELECT CustomerName, (Address || ', ' || PostalCode || ' ' || City || ', ' || Country) AS Address
FROM Customers;

Приклад псевдоніма для таблиць

Наступна SQL-інструкція вибирає всі замовлення від клієнта з CustomerID=4 (Around the Horn). Ми використовуємо таблиці "Customers" та "Orders" і надаємо їм псевдоніми таблиць "c" та "o" відповідно (тут ми використовуємо псевдоніми, щоб зробити SQL коротшим):

Приклад

SELECT o.OrderID, o.OrderDate, c.CustomerName
FROM Customers AS c, Orders AS o
WHERE c.CustomerName='Around the Horn' AND c.CustomerID=o.CustomerID;
Спробуйте самі »

Наступна SQL-інструкція така сама, як і вище, але без псевдонімів:

Приклад

SELECT Orders.OrderID, Orders.OrderDate, Customers.CustomerName
FROM Customers, Orders
WHERE Customers.CustomerName='Around the Horn' AND Customers.CustomerID=Orders.CustomerID;
Спробуйте самі »

Псевдоніми можуть бути корисними, коли:

  • У запиті бере участь більше однієї таблиці
  • У запиті використовуються функції
  • Назви стовпців великі або погано читаються
  • Два чи більше стовпців поєднані разом

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Під час відображення таблиці Customers створіть псевдонім стовпця PostalCode, стовпець має називатися Pno замість цього.

SELECT CustomerName,
Address,
PostalCode 
FROM Customers;