НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Оператори


SQL Арифметичні оператори

Оператор Опис Приклад
+ Додавання Спробуй це
- Віднімання Спробуй це
* Множення Спробуй це
/ Ділення Спробуй це
% Модуль Спробуй це

SQL Побітові оператори

Оператор Опис
& Побітове AND
| Побітове OR
^ Побітовий ексклюзив OR

SQL Оператори порівняння

Оператор Опис Приклад
= Дорівнює Спробуй це
> Більше ніж Спробуй це
< Менше ніж Спробуй це
>= Більше ніж або дорівнює Спробуй це
<= Менше ніж або дорівнює Спробуй це
<> Не дорівнює Спробуй це

SQL Складені оператори

Оператор Опис
+= Додати дорівнює
-= Відняти дорівнює
*= Помножити дорівнює
/= Розділити дорівнює
%= Модуль дорівнює
&= Побітове AND дорівнює
^-= Побітовий ексклюзив дорівнює
|*= Побітове OR дорівнює

SQL Логічні оператори

Оператор Опис Приклад
ALL TRUE якщо всі значення підзапиту відповідають умові Спробуй це
AND TRUE якщо всі умови, розділені AND є TRUE Спробуй це
ANY TRUE якщо будь-яке зі значень підзапиту відповідає умові Спробуй це
BETWEEN TRUE якщо операнд знаходиться в діапазоні порівнянь Спробуй це
EXISTS TRUE якщо підзапит повертає один або більше записів Спробуй це
IN TRUE якщо операнд дорівнює одному зі списків виразів Спробуй це
LIKE TRUE якщо операнд відповідає шаблону Спробуй це
NOT Відображає запис, якщо умова (умови) є NOT TRUE Спробуй це
OR TRUE якщо будь-яка з умов, розділених OR є TRUE Спробуй це
SOME TRUE якщо будь-яке зі значень підзапиту відповідає умові Спробуй це