НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL BACKUP DATABASE для SQL Server


SQL Інструкція BACKUP DATABASE

Інструкція BACKUP DATABASE використовується в SQL Server для створення повної резервної копії (бекапа) існуючої бази даних SQL.

Синтаксис

BACKUP DATABASE databasename
TO DISK = 'filepath';

SQL Інструкція BACKUP WITH DIFFERENTIAL

Диференціальне резервне копіювання створює резервні копії лише тих частин бази даних, які змінилися після останнього повного резервного копіювання бази даних.

Синтаксис

BACKUP DATABASE databasename
TO DISK = 'filepath'
WITH DIFFERENTIAL;

BACKUP DATABASE Приклад

Наступна SQL інструкція створює повну резервну копію (бекап) існуючої бази даних "testDB" на диск D:

Приклад

BACKUP DATABASE testDB
TO DISK = 'D:\backups\testDB.bak';

Порада: Завжди створюйте резервну копію бази даних на диску, відмінному від фактичної бази даних. Тоді, якщо у вас виникне збій диска, ви не втратите файл резервної копії разом із базою даних.


BACKUP WITH DIFFERENTIAL Приклад

Наступна SQL інструкція створює диференціальну резервну копію бази даних "testDB":

Приклад

BACKUP DATABASE testDB
TO DISK = 'D:\backups\testDB.bak'
WITH DIFFERENTIAL;

Підказка: Диференціальне резервне копіювання зменшує час резервного копіювання (оскільки резервне копіювання виконується лише для змін).