НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL UNIQUE Обмеження


SQL UNIQUE Обмеження

Обмеження UNIQUE забезпечує відмінність усіх значень у стовпці.

Обмеження UNIQUE та PRIMARY KEY надають гарантію унікальності для стовпця або набору стовпців.

Обмеження PRIMARY KEY автоматично має обмеження UNIQUE.

Однак ви можете мати багато обмежень UNIQUE на таблицю, але лише одне обмеження PRIMARY KEY на таблицю.


SQL UNIQUE обмеження на CREATE TABLE

Наступний SQL створює обмеження UNIQUE для стовпця "ID" під час створення таблиці "Persons":

SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL UNIQUE,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int
);

MySQL:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    UNIQUE (ID)
);

Щоб назвати обмеження UNIQUE і визначити обмеження UNIQUE для кількох стовпців, використовуйте такий синтаксис SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255),
    Age int,
    CONSTRAINT UC_Person UNIQUE (ID,LastName)
);

SQL UNIQUE обмеження на ALTER TABLE

Щоб створити обмеження UNIQUE для стовпця "ID" коли таблицю вже створено, використовуйте такий SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD UNIQUE (ID);

Щоб назвати обмеження UNIQUE і визначити обмеження UNIQUE для кількох стовпців, використовуйте такий синтаксис SQL:

MySQL / SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ADD CONSTRAINT UC_Person UNIQUE (ID,LastName);

Видалити UNIQUE обмеження

Щоб видалити обмеження UNIQUE, використовуйте наступний SQL:

MySQL:

ALTER TABLE Persons
DROP INDEX UC_Person;

SQL Server / Oracle / MS Access:

ALTER TABLE Persons
DROP CONSTRAINT UC_Person;