НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL NOT NULL Обмеження


SQL Обмеження NOT NULL

За замовчуванням стовпець може містити значення NULL.

Обмеження NOT NULL змушує стовпець НЕ приймати значення NULL.

Це змушує поле завжди містити значення, що означає, що ви не можете вставити новий запис або оновити запис, не додавши значення до цього поля.


SQL NOT NULL на CREATE TABLE

Наступний SQL гарантує, що стовпці "ID", "LastName" та "FirstName" НЕ прийматимуть значення NULL під час створення таблиці "Persons":

Приклад

CREATE TABLE Persons (
    ID int NOT NULL,
    LastName varchar(255) NOT NULL,
    FirstName varchar(255) NOT NULL,
    Age int
);

SQL NOT NULL на ALTER TABLE

Щоб створити обмеження NOT NULL для стовпця "Age" коли таблицю "Persons" вже створено, використовуйте наступний SQL:

SQL Server / MS Access:

ALTER TABLE Persons
ALTER COLUMN Age int NOT NULL;

My SQL / Oracle (попередня версія 10G):

ALTER TABLE Persons
MODIFY COLUMN Age int NOT NULL;

Oracle 10G і новіші версії:

ALTER TABLE Persons
MODIFY Age int NOT NULL;