НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Представлення


SQL CREATE VIEW Інструкція

У SQL Представлення — це віртуальна таблиця, заснована на наборі результатів SQL інструкції.

Представлення містить рядки та стовпці, як і справжня таблиця. Поля в представленні – це поля з однієї чи кількох реальних таблиць у базі даних.

Ви можете додати інструкції та функції SQL до представлення та представити дані так, ніби вони надходять із однієї таблиці.

Представлення створюється за допомогою інструкції CREATE VIEW.

CREATE VIEW Синтаксис

CREATE VIEW view_name AS
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

Примітка: Представлення завжди показує актуальні дані! Механізм бази даних відтворює представлення кожного разу, коли користувач запитує його.


SQL CREATE VIEW Приклади

Наступний SQL створює представлення, яке показує всіх клієнтів із Brazil (Бразилії):

Приклад

CREATE VIEW [Brazil Customers] AS
SELECT CustomerName, ContactName
FROM Customers
WHERE Country = 'Brazil';

Ми можемо запитати представлення вище наступним чином:

Приклад

SELECT * FROM [Brazil Customers];

Наступний SQL створює представлення, яке вибирає кожен продукт у таблиці "Products" з ціною, вищою за середню ціну:

Приклад

CREATE VIEW [Products Above Average Price] AS
SELECT ProductName, Price
FROM Products
WHERE Price > (SELECT AVG(Price) FROM Products);

Ми можемо запитати представлення вище наступним чином:

Приклад

SELECT * FROM [Products Above Average Price];

SQL Оновлення представлення

Представлення можна оновити за допомогою інструкції CREATE OR REPLACE VIEW.

SQL CREATE OR REPLACE VIEW Синтаксис

CREATE OR REPLACE VIEW view_name AS
SELECT column1, column2, ...
FROM table_name
WHERE condition;

Наступний SQL додає стовпець "City" до представлення "Brazil Customers":

Приклад

CREATE OR REPLACE VIEW [Brazil Customers] AS
SELECT CustomerName, ContactName, City
FROM Customers
WHERE Country = 'Brazil';

SQL Видалення представлення

Представлення видаляється інструкцією DROP VIEW.

SQL DROP VIEW Синтаксис

DROP VIEW view_name;

Наступний SQL видаляє представлення "Brazil Customers":

Приклад

DROP VIEW [Brazil Customers];