НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Інструкція SELECT DISTINCT


SQL Інструкція SELECT DISTINCT

Інструкція SELECT DISTINCT використовується для повернення лише відмінних (різних) значень.

Усередині таблиці стовпець часто містить багато повторюваних значень; іноді вам потрібно лише перелічити відмінні (різні) значення.

Синтаксис SELECT DISTINCT

SELECT DISTINCT стовпець1, стовпець2, ...
FROM table_name;

Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Customers" ("Клієнти") зразка бази даних Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Приклад без SELECT DISTINCT

Наведена нижче SQL-інструкція вибирає всі (включно з дублікатами) значення зі стовпця "Country" ("Країна") в таблиці "Customers" ("Клієнти"):

Приклад

SELECT Country FROM Customers;
Спробуйте самі »

Тепер скористаємося інструкцією SELECT DISTINCT і побачимо результат.


SELECT DISTINCT Приклади

У наведеній нижче SQL-інструкції вибираються лише різні значення зі стовпця "Country" ("Країна") в таблиці "Customers" ("Клієнти"):

Приклад

SELECT DISTINCT Country FROM Customers;
Спробуйте самі »

Наступна SQL-інструкція перераховує кількість різних (окремих) країн клієнтів:

Приклад

SELECT COUNT(DISTINCT Country) FROM Customers;
Спробуйте самі »

Примітка: наведений вище приклад не працюватиме у Firefox! Оскільки COUNT(DISTINCT column_name) не підтримується в базах даних Microsoft Access. У наших прикладах Firefox використовує Microsoft Access.

Ось обхідний шлях для MS Access:

Приклад

SELECT Count(*) AS DistinctCountries
FROM (SELECT DISTINCT Country FROM Customers);
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Виберіть усі різні значення зі стовпця Country в таблиці Customers.

  Country 
FROM Customers;