НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Синтаксис


Таблиці бази даних

База даних найчастіше містить одну або кілька таблиць. Кожна таблиця ідентифікується назвою (наприклад, "Customers"/"Клієнти" або "Orders"/"Замовлення"). Таблиці містять записи (рядки) з даними.

У цьому підручнику ми будемо використовувати відомий приклад бази даних Northwind (включений до MS Access і MS SQL Server).

Нижче наведено вибір із таблиці "Customers"/"Клієнти":

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico
4

Around the Horn Thomas Hardy 120 Hanover Sq. London WA1 1DP UK
5 Berglunds snabbköp Christina Berglund Berguvsvägen 8 Luleå S-958 22 Sweden

Таблиця вище містить п’ять записів (по одному для кожного клієнта) і сім стовпців (CustomerID, CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode та Country).


SQL Інструкції

Більшість дій, які потрібно виконати з базою даних, виконуються за допомогою SQL-інструкцій.

Наведена нижче SQL-інструкція вибирає всі записи в таблиці "Customers" ("Клієнти"):

Приклад

SELECT * FROM Customers;
Спробуйте самі »

У цьому підручнику ми навчимо вас всього про різні SQL-інструкції.


Майте це на увазі...

 • Ключові слова SQL НЕ чутливі до регістру: select те саме, що і SELECT

У цьому посібнику ми будемо писати всі ключові слова SQL у верхньому регістрі.


Крапка з комою після SQL-інструкцій?

Деякі системи баз даних вимагають крапки з комою в кінці кожної SQL-інструкції.

Крапка з комою — це стандартний спосіб відокремлення кожної SQL-інструкції у системах баз даних, які дозволяють виконувати більше ніж одну інструкцію SQL під час одного виклику до сервера.

У цьому посібнику ми використовуватимемо крапку з комою в кінці кожної SQL-інструкції.


Деякі з найважливіших команд SQL

 • SELECT - витягує дані з бази даних
 • UPDATE - оновлює дані в базі даних
 • DELETE - видаляє дані з бази даних
 • INSERT INTO - вставляє нові дані в базу даних
 • CREATE DATABASE - створює нову базу даних
 • ALTER DATABASE - змінює базу даних
 • CREATE TABLE - створює нову таблицю
 • ALTER TABLE - змінює таблицю
 • DROP TABLE - видаляє таблицю
 • CREATE INDEX - створює індекс (ключ пошуку)
 • DROP INDEX - видаляє індекс