НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Ключове слово FULL OUTER JOIN


SQL Ключове слово FULL OUTER JOIN

Ключове слово FULL OUTER JOIN повертає всі записи, якщо є відповідність у лівих (table1) або правих (table2) записах таблиці.

Порада: FULL OUTER JOIN та FULL JOIN однакові.

FULL OUTER JOIN Синтаксис

SELECT column_name(s)
FROM table1
FULL OUTER JOIN table2
ON table1.column_name = table2.column_name
WHERE умова;

SQL FULL OUTER JOIN

Примітка: FULL OUTER JOIN може потенційно повертати дуже великі набори результатів!


Демонстраційна база даних

У цьому підручнику ми будемо використовувати відомий приклад бази даних Northwind.

Нижче наведено вибір із таблиці "Customers" ("Клієнти"):

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

І вибірка з таблиці "Orders" ("Замовлення"):

OrderID CustomerID EmployeeID OrderDate ShipperID
10308 2 7 1996-09-18 3
10309 37 3 1996-09-19 1
10310 77 8 1996-09-20 2

SQL FULL OUTER JOIN Приклад

Наступна SQL-інструкція вибирає всіх клієнтів і всі замовлення:

SELECT Customers.CustomerName, Orders.OrderID
FROM Customers
FULL OUTER JOIN Orders ON Customers.CustomerID=Orders.CustomerID
ORDER BY Customers.CustomerName;

Вибір із набору результатів може виглядати так:

CustomerName OrderID
Null 10309
Null 10310
Alfreds Futterkiste Null
Ana Trujillo Emparedados y helados 10308
Antonio Moreno Taquería Null

Примітка: Ключове слово FULL OUTER JOIN повертає всі відповідні записи з обох таблиць незалежно від того, відповідає інша таблиця чи ні. Отже, якщо є рядки в "Customers" ("Клієнти"), які не мають збігів у "Orders" ("Замовлення"), або якщо є рядки в "Замовленнях", які не мають збігів у "Клієнтах", ці рядки також будуть перелічені.