НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Функції MIN() та MAX()


SQL Функції MIN() та MAX()

Функція MIN() повертає найменше значення обраного стовпця.

Функція MAX() повертає найбільше значення обраного стовпця.

MIN() Синтаксис

SELECT MIN(column_name)
FROM table_name
WHERE умова;

MAX() Синтаксис

SELECT MAX(column_name)
FROM table_name
WHERE умова;

Демо бази даних

Нижче наведено вибірку з таблиці "Products" ("Продукти") у прикладі бази даних Northwind:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 2 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

MIN() Приклад

Наступна SQL-інструкція визначає ціну найдешевшого продукту:

Приклад

SELECT MIN(Price) AS SmallestPrice
FROM Products;
Спробуйте самі »

MAX() Приклад

Наступна SQL-інструкція знаходить ціну найдорожчого продукту:

Приклад

SELECT MAX(Price) AS LargestPrice
FROM Products;
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте функцію MIN, щоб вибрати запис із найменшим значенням стовпця Price (Ціна).

SELECT 
FROM Products;