НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL AVG() Функція


SQL AVG() Функція

Функція AVG() повертає середнє значення числового стовпця.

Приклад

Знайдіть середню ціну всіх товарів:

SELECT AVG(Price)
FROM Products;
Спробуйте самі »

Примітка: Значення NULL ігноруються.


Синтаксис

SELECT AVG(назва_стовпця)
FROM назва_таблиці
WHERE умова;


Демонстраційна база даних

Нижче наведено вибірку з таблиці Products, яка використовується в прикладах:

ProductID ProductName SupplierID CategoryID Unit Price
1 Chais 1 1 10 boxes x 20 bags 18
2 Chang 1 1 24 - 12 oz bottles 19
3 Aniseed Syrup 1 2 12 - 550 ml bottles 10
4 Chef Anton's Cajun Seasoning 2 2 48 - 6 oz jars 22
5 Chef Anton's Gumbo Mix 2 2 36 boxes 21.35

Додати пропозицію Where

Ви можете додати пропозицію WHERE, щоб визначити умови:

Приклад

Повернути середню ціну продуктів у категорії 1:

SELECT AVG(Price)
FROM Products
WHERE CategoryID = 1;
Спробуйте самі »

Використовуйте псевдонім

Назвіть стовпець AVG за допомогою ключового слова AS.

Приклад

Назвіть стовпець "average price" (середня ціна):

SELECT AVG(Price) AS [average price]
FROM Products;
Спробуйте самі »

Вище середнього

Щоб отримати список усіх записів із вищою ціною за середню, ми можемо використати функцію AVG() у підзапиті:

Приклад

Повернути всі товари з ціною вищою за середню:

SELECT * FROM Products
WHERE price > (SELECT AVG(price) FROM Products);
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Використовуйте функцію SQL, щоб обчислити середню ціну всіх продуктів.

SELECT 
FROM Products;