НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Інструкція INSERT INTO


SQL Інструкція INSERT INTO

Інструкція INSERT INTO використовується для вставки нових записів в таблицю.

INSERT INTO Синтаксис

Інструкцію INSERT INTO можна написати двома способами:

1. Укажіть назви стовпців і значення, які потрібно вставити:

INSERT INTO table_name (column1, column2, column3, ...)
VALUES (value1, value2, value3, ...);

2. Якщо ви додаєте значення для всіх стовпців таблиці, вам не потрібно вказувати назви стовпців у SQL-запиті. Однак переконайтеся, що порядок значень відповідає порядку стовпців у таблиці. Тут синтаксис INSERT INTO буде таким:

INSERT INTO table_name
VALUES (value1, value2, value3, ...);

Демо бази даних

Нижче наведено вибір зі списку "Customers" у прикладі бази даних Northwind:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90

Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91

Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland

INSERT INTO Приклад

Наступна SQL-інструкція вставляє новий запис в таблицю "Customers":

Приклад

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Tom B. Erichsen', 'Skagen 21', 'Stavanger', '4006', 'Norway');
Спробуйте самі »

Вибір із таблиці "Customers" тепер виглядатиме так:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90

Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91

Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal Tom B. Erichsen Skagen 21 Stavanger 4006 Norway

Ви помітили, що ми не вставили жодного числа в поле CustomerID?
Стовпець CustomerID є полем автоматичного збільшення, яке буде створено автоматично коли в таблицю вставлено новий запис.


Вставити дані лише у визначені стовпці

Також можна вставляти дані лише в певні стовпці.

Наведена нижче SQL-інструкція вставить новий запис, але лише дані в "CustomerName", "City" та "Country" стовпці (CustomerID буде оновлено автоматично):

Приклад

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
VALUES ('Cardinal', 'Stavanger', 'Norway');
Спробуйте самі »

Вибір із таблиці "Customers" тепер виглядатиме так:

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
89 White Clover Markets Karl Jablonski 305 - 14th Ave. S. Suite 3B Seattle 98128 USA
90

Wilman Kala Matti Karttunen Keskuskatu 45 Helsinki 21240 Finland
91

Wolski Zbyszek ul. Filtrowa 68 Walla 01-012 Poland
92 Cardinal null null  Stavanger null Norway

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Вставте новий запис в таблицю Customers.

 Customers 
CustomerName,
Address,
City,
PostalCode,
Country
 
'Hekkan Burger',
'Gateveien 15',
'Sandnes',
'4306',
'Norway';