НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Введення в SQL


SQL є стандартною мовою для доступу до баз даних і роботи з ними.


Що таке SQL?

 • SQL означає мову структурованих запитів
 • SQL дозволяє отримувати доступ до баз даних і керувати ними
 • SQL став стандартом Американського національного інституту стандартів (ANSI) у 1986 році та Міжнародної організації стандартизації (ISO) у 1987 році

Що може робити SQL?

 • SQL може виконувати запити до бази даних
 • SQL може отримувати дані з бази даних
 • SQL може вставляти записи в базу даних
 • SQL може оновлювати записи в базі даних
 • SQL може видаляти записи з бази даних
 • SQL може створювати нові бази даних
 • SQL може створювати нові таблиці в базі даних
 • SQL може створювати збережені процедури в базі даних
 • SQL може створювати перегляди в базі даних
 • SQL може встановлювати дозволи для таблиць, процедур і представлень

SQL є стандартом, АЛЕ...

Хоча SQL є стандартом ANSI/ISO, існують різні версії мови SQL.

Однак, щоб бути сумісними зі стандартом ANSI, усі вони підтримують принаймні основні команди (наприклад, SELECT, UPDATE, DELETE, INSERT, WHERE) подібним чином.

Примітка: Більшість програм баз даних SQL також мають свої власні розширення на додаток до стандарту SQL!


Використання SQL на вашому веб-сайті

Щоб створити веб-сайт, який показує дані з бази даних, вам знадобиться:

 • Програма бази даних RDBMS (тобто MS Access, SQL Server, MySQL)
 • Використання скриптової мови на стороні сервера, наприклад PHP або ASP
 • Використання SQL для отримання потрібних даних
 • Використання HTML/CSS для стилізації сторінки

RDBMS

RDBMS означає Relational Database Management System - Система управління реляційними базами даних.

RDBMS є основою для SQL і для всіх сучасних систем баз даних, таких як MS SQL Server, IBM DB2, Oracle, MySQL і Microsoft Access.

Дані в RDBMS зберігаються в об’єктах бази даних, які називаються таблицями. Таблиця – це сукупність пов’язаних записів даних, яка складається зі стовпців і рядків.

Подивіться на таблицю "Customers":

Приклад

SELECT * FROM Customers;
Спробуйте самі »

Кожна таблиця розбивається на менші сутності, які називаються полями. Поля в таблиці "Customers" ("Клієнти") складаються з ідентифікатора клієнта, імені клієнта, імені контакту, адреси, міста, поштового індексу та країни. Поле – це стовпець у таблиці, призначений для збереження конкретної інформації про кожен запис у таблиці.

Запис, який також називають рядком, — це кожен окремий запис, який існує в таблиці. Наприклад, у наведеній вище таблиці "Клієнти" є 91 запис. Запис — це горизонтальна сутність у таблиці.

Стовпець – це вертикальна сутність у таблиці, яка містить усю інформацію, пов’язану з певним полем у таблиці.