НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Коментарі


SQL Коментарі

Коментарі використовуються для пояснення розділів інструкцій SQL або для запобігання виконанню інструкцій SQL.

Примітка. Приклади в цьому розділі не працюватимуть у Firefox і Microsoft Edge!

Коментарі не підтримуються в базах даних Microsoft Access. У наших прикладах Firefox і Microsoft Edge використовують базу даних Microsoft Access.


Однорядкові коментарі

Однорядкові коментарі починаються з --.

Будь-який текст між -- і кінцем рядка ігноруватиметься (не виконуватиметься).

У наступному прикладі як пояснення використовується однорядковий коментар:

Приклад

--Select all:
SELECT * FROM Customers;
Спробуйте самі »

У наступному прикладі використовується однорядковий коментар, щоб ігнорувати кінець рядка:

Приклад

SELECT * FROM Customers -- WHERE City='Berlin';
Спробуйте самі »

У наступному прикладі використовується однорядковий коментар, щоб ігнорувати інструкцію:

Приклад

--SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;
Спробуйте самі »

Багаторядкові коментарі

Багаторядкові коментарі починаються з /* і закінчуються на */.

Будь-який текст між /* та */ ігноруватиметься.

У наступному прикладі як пояснення використовується багаторядковий коментар:

Приклад

/*Виберіть усі стовпці
всіх записів
у таблиці Customers:*/
SELECT * FROM Customers;
Спробуйте самі »

У наступному прикладі використовується багаторядковий коментар, щоб ігнорувати багато інструкцій:

Приклад

/*SELECT * FROM Customers;
SELECT * FROM Products;
SELECT * FROM Orders;
SELECT * FROM Categories;*/
SELECT * FROM Suppliers;
Спробуйте самі »

Щоб проігнорувати лише частину інструкції, також використовуйте коментар /* */.

У наступному прикладі використовується коментар, щоб ігнорувати частину рядка:

Приклад

SELECT CustomerName, /*City,*/ Country FROM Customers;
Спробуйте самі »

У наступному прикладі використовується коментар, щоб ігнорувати частину інструкції:

Приклад

SELECT * FROM Customers WHERE (CustomerName LIKE 'L%'
OR CustomerName LIKE 'R%' /*OR CustomerName LIKE 'S%'
OR CustomerName LIKE 'T%'*/ OR CustomerName LIKE 'W%')
AND Country='USA'
ORDER BY CustomerName;
Спробуйте самі »