НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Хостинг


SQL Хостинг

Якщо ви хочете, щоб ваш вебсайт міг зберігати та отримувати дані з бази даних, ваш вебсервер повинен мати доступ до системи баз даних, яка використовує мову SQL.

Якщо ваш вебсервер розміщено в Інтернет-провайдера (ISP), вам доведеться шукати плани хостингу SQL.

Найпоширенішими базами даних для розміщення SQL є MS SQL Server, Oracle, MySQL та MS Access.


MS SQL Server

SQL Server від Microsoft — популярне програмне забезпечення для баз даних для вебсайтів із високим трафіком.

SQL Server — це дуже потужна, надійна та повнофункціональна система баз даних SQL.


Oracle

Oracle також є популярним програмним забезпеченням для баз даних для вебсайтів із високим трафіком.

Oracle — це дуже потужна, надійна та повнофункціональна система баз даних SQL.


MySQL

MySQL також є популярним програмним забезпеченням баз даних для вебсайтів.

MySQL — це дуже потужна, надійна та повнофункціональна система баз даних SQL.

MySQL є недорогою альтернативою дорогим рішенням Microsoft і Oracle.


MS Access

Якщо вебсайту потрібна лише проста база даних, рішенням може стати Microsoft Access.

MS Access не дуже підходить для дуже високого трафіку та не такий потужний, як MySQL, SQL Server або Oracle.