НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

SQL Підручник

SQL СТАРТ SQL Інтро SQL Синтаксис SQL SELECT SQL SELECT DISTINCT SQL WHERE SQL ORDER BY SQL AND SQL OR SQL NOT SQL INSERT INTO SQL NULL SQL UPDATE SQL DELETE SQL SELECT TOP SQL MIN() and MAX() SQL COUNT() SQL SUM() SQL AVG() SQL LIKE SQL Підстановочні символи SQL IN SQL BETWEEN SQL Псевдоніми SQL JOIN SQL INNER JOIN SQL LEFT JOIN SQL RIGHT JOIN SQL FULL OUTER JOIN SQL Self JOIN SQL UNION SQL GROUP BY SQL HAVING SQL EXISTS SQL ANY, ALL SQL SELECT INTO SQL INSERT INTO SELECT SQL CASE SQL NULL Функції SQL Зберігаючи процедури SQL Коментарі SQL Оператори

SQL База даних

SQL Create DB SQL Drop DB SQL Backup DB SQL Create Table SQL Drop Table SQL Alter Table SQL Constraints SQL Not Null SQL Unique SQL Primary Key SQL Foreign Key SQL Check SQL Default SQL Index SQL Auto Increment SQL Dates SQL Views SQL Injection SQL Hosting SQL Типи даних

SQL Довідники

SQL Ключові слова MySQL Функції SQL Серверні функції MS Access Функції SQL Швидкий довідник

SQL Приклади

SQL Приклади SQL Редактор SQL Вікторина SQL Вправи SQL Bootcamp SQL Сертифікат

SQL. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

SQL Інструкція INSERT INTO SELECT


SQL Інструкція INSERT INTO SELECT

Інструкція INSERT INTO SELECT копіює дані з однієї таблиці та вставляє їх в іншу таблицю.

Інструкція INSERT INTO SELECT вимагає, щоб типи даних у вихідній і цільовій таблицях збігалися.

Примітка: Існуючі записи в цільовій таблиці не впливають.

Синтаксис INSERT INTO SELECT

Скопіюйте всі стовпці з однієї таблиці в іншу:

INSERT INTO таблиця2
SELECT * FROM таблиця1
WHERE умова;

Скопіюйте лише деякі стовпці з однієї таблиці в іншу:

INSERT INTO таблиця2 (стовпець1, стовпець2, стовпець3, ...)
SELECT стовпець1, стовпець2, стовпець3, ...
FROM таблиця1
WHERE умова;

Демонстраційна база даних

У цьому підручнику ми будемо використовувати відомий приклад бази даних Northwind.

Нижче наведено вибір із таблиці "Customers" ("Клієнти").

CustomerID CustomerName ContactName Address City PostalCode Country
1

Alfreds Futterkiste Maria Anders Obere Str. 57 Berlin 12209 Germany
2 Ana Trujillo Emparedados y helados Ana Trujillo Avda. de la Constitución 2222 México D.F. 05021 Mexico
3 Antonio Moreno Taquería Antonio Moreno Mataderos 2312 México D.F. 05023 Mexico

І вибірка з таблиці "Suppliers" ("Постачальники"):

SupplierID SupplierName ContactName Address City Postal Code Country
1 Exotic Liquid Charlotte Cooper 49 Gilbert St. Londona EC1 4SD UK
2 New Orleans Cajun Delights Shelley Burke P.O. Box 78934 New Orleans 70117 USA
3 Grandma Kelly's Homestead Regina Murphy 707 Oxford Rd. Ann Arbor 48104 USA

SQL INSERT INTO SELECT Приклади

Наступна SQL інструкція копіює "Suppliers" в "Customers" (стовпці, які не заповнені даними, міститимуть NULL):

Приклад

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
SELECT SupplierName, City, Country FROM Suppliers;
Спробуйте самі »

Наступна SQL інструкція копіює "Suppliers" в "Customers" (заповніть усі стовпці):

Приклад

INSERT INTO Customers (CustomerName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country)
SELECT SupplierName, ContactName, Address, City, PostalCode, Country FROM Suppliers;
Спробуйте самі »

Наступна SQL інструкція копіює лише German постачальників в "Customers":

Приклад

INSERT INTO Customers (CustomerName, City, Country)
SELECT SupplierName, City, Country FROM Suppliers
WHERE Country='Germany';
Спробуйте самі »