НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
NodeJS. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

Node.js Модуль файлової системи


Node.js як файловий сервер

Модуль файлової системи Node.js дозволяє працювати з файловою системою на комп’ютері.

Щоб включити модуль файлової системи, скористайтеся методом require():

var fs = require('fs');

Загальне використання для модуля файлової системи:

  • Читати файли
  • Створювати файли
  • Оновити файли
  • Видалити файли
  • Перейменувати файли

Читати файли

Метод fs.readFile() використовується для читання файлів на вашому комп’ютері.

Припустімо, що у нас є такий файл HTML (розташований у тій самій теці, що й Node.js):

demofile1.html

<html>
<body>
<h1>My Header</h1>
<p>My paragraph.</p>
</body>
</html>

Створіть файл Node.js, який читає файл HTML і повертає вміст:

Приклад

var http = require('http');
var fs = require('fs');
http.createServer(function (req, res) {
  fs.readFile('demofile1.html', function(err, data) {
    res.writeHead(200, {'Content-Type': 'text/html'});
    res.write(data);
    return res.end();
  });
}).listen(8080);
Спробуйте самі »

Збережіть наведений вище код у файлі під назвою "demo_readfile.js" та запустіть файл:

Ініціювати demo_readfile.js:

C:\Users\Your Name>node demo_readfile.js

Якщо ви виконали ті самі кроки на своєму комп’ютері, ви побачите той самий результат, що й у прикладі: http://localhost:8080


Створити файли

Модуль файлової системи має методи для створення нових файлів:

  • fs.appendFile()
  • fs.open()
  • fs.writeFile()

Метод fs.appendFile() додає вказаний вміст до файлу. Якщо файл не існує, він буде створений:

Приклад

Створіть новий файл за допомогою методу appendFile():

var fs = require('fs');

fs.appendFile('mynewfile1.txt', 'Hello content!', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Saved!');
});
Спробуйте самі »

Метод fs.open() приймає "прапорець" як другий аргумент, якщо прапорець "w" для "запису", указаний файл відкривається для запису. Якщо файл не існує, створюється порожній файл:

Приклад

Створіть новий порожній файл за допомогою методу open():

var fs = require('fs');

fs.open('mynewfile2.txt', 'w', function (err, file) {
  if (err) throw err;
  console.log('Saved!');
});
Спробуйте самі »

Метод fs.writeFile() замінює вказаний файл і вміст, якщо він існує. Якщо файл не існує, буде створено новий файл із зазначеним вмістом:

Приклад

Створіть новий файл за допомогою методу writeFile():

var fs = require('fs');

fs.writeFile('mynewfile3.txt', 'Hello content!', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Saved!');
});
Спробуйте самі »

Оновити файли

Модуль файлової системи має методи для оновлення файлів:

  • fs.appendFile()
  • fs.writeFile()

Метод fs.appendFile() додає вказаний вміст у кінець зазначеного файлу:

Приклад

Додайте "Це мій текст." до кінця файлу "mynewfile1.txt":

var fs = require('fs');

fs.appendFile('mynewfile1.txt', ' Це мій текст.', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Оновлено!');
});
Спробуйте самі »

Метод fs.writeFile() замінює вказаний файл і вміст:

Приклад

Замінити вміст файлу "mynewfile3.txt":

var fs = require('fs');

fs.writeFile('mynewfile3.txt', 'Це мій текст', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Замінено!');
});
Спробуйте самі »

Видалити файли

Щоб видалити файл за допомогою модуля файлової системи, використовуйте метод fs.unlink().

Метод fs.unlink() видаляє вказаний файл:

Приклад

Delete "mynewfile2.txt":

var fs = require('fs');

fs.unlink('mynewfile2.txt', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('File deleted!');
});
Спробуйте самі »

Перейменувати файли

Щоб перейменувати файл за допомогою модуля файлової системи, використовуйте метод fs.rename().

Метод fs.rename() перейменовує вказаний файл:

Приклад

Перейменувати "mynewfile1.txt" на "myrenamedfile.txt":

var fs = require('fs');

fs.rename('mynewfile1.txt', 'myrenamedfile.txt', function (err) {
  if (err) throw err;
  console.log('Файл перейменовано!');
});
Спробуйте самі »

Завантажити файли

Ви також можете використовувати Node.js для завантаження файлів на свій комп’ютер.

Прочитайте, як завантажувати файли, у розділі Завантаження файлів Node.js на нашому сайті W3Schools українською.