НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
TypeScript. Уроки для початківців

En Es De

TypeScript Псевдоніми та інтерфейси типів


TypeScript дозволяє визначати типи окремо від змінних, які їх використовують.

Псевдоніми та інтерфейси дозволяють легко спільно використовувати типи між різними змінними/об’єктами.


Псевдоніми типів

Псевдоніми типів дозволяють визначати типи за допомогою спеціального імені (псевдоніма).

Псевдоніми типів можна використовувати для примітивів, таких як string, або більш складних типів, таких як objects та arrays:

Приклад

type CarYear = number
type CarType = string
type CarModel = string
type Car = {
  year: CarYear,
  type: CarType,
  model: CarModel
}

const carYear: CarYear = 2001
const carType: CarType = "Toyota"
const carModel: CarModel = "Corolla"
const car: Car = {
  year: carYear,
  type: carType,
  model: carModel
};
Спробуйте самі »

Інтерфейси

Інтерфейси подібні до псевдонімів типів, за винятком того, що вони застосовуються лише до типів object.

Приклад

interface Rectangle {
  height: number,
  width: number
}

const rectangle: Rectangle = {
  height: 20,
  width: 10
};
Спробуйте самі »

Розширення інтерфейсів

Інтерфейси можуть розширювати визначення один одного.

Розширення інтерфейсу означає, що ви створюєте новий інтерфейс із тими ж властивостями, що й оригінальний, а також щось нове.

Приклад

interface Rectangle {
  height: number,
  width: number
}

interface ColoredRectangle extends Rectangle {
  color: string
}

const coloredRectangle: ColoredRectangle = {
  height: 20,
  width: 10,
  color: "red"
};
Спробуйте самі »

TypeScript Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Створіть псевдонім типу для рядка, який називається carType:

 carType = 
    Коментарі