НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
React. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

React ES6 Класи


Класи

ES6 представив класи.

Клас — це тип функції, але замість використання ключового слова function для його ініціювання ми використовуємо ключове слово class, а властивості призначаються всередині методу constructor().

Приклад

Простий конструктор класу:

class Car {
constructor(name) {
this.brand = name;
}
}

Зверніть увагу на регістр імені класу. Ми почали назву "Car" з великої літери. Це стандартна угода про іменування класів.

Тепер ви можете створювати об’єкти за допомогою класу Car.

Приклад

Створіть об’єкт під назвою "mycar" на основі класу Car:

class Car {
constructor(name) {
this.brand = name;
}
}

const mycar = new Car("Ford");

Спробуйте самі »

Примітка: Функція-конструктор викликається автоматично під час ініціалізації об’єкта.


Метод у класах

Ви можете додати власні методи до класу:

Приклад

Створіть метод з назвою "present":

class Car {
constructor(name) {
this.brand = name;
}

present() {
return 'I have a ' + this.brand;
}
}

const mycar = new Car("Ford");
mycar.present();

Спробуйте самі »

Як ви можете бачити в наведеному вище прикладі, ви викликаєте метод, посилаючись на ім’я методу об’єкта, за яким йдуть круглі дужки (параметри міститимуться в дужках).


Успадкування (наслідування) класу

Щоб створити успадкування класу, використовуйте ключове слово extends.

Клас, створений за допомогою успадкування класу, успадковує всі методи від іншого класу:

Приклад

Створіть клас під назвою "Model", який успадкує методи класу "Car":

class Car {
constructor(name) {
this.brand = name;
}

present() {
return 'I have a ' + this.brand;
}
}

class Model extends Car {
constructor(name, mod) {
super(name);
this.model = mod;
}
show() {
  return this.present() + ', it is a ' + this.model
}
}
const mycar = new Model("Ford", "Mustang");
mycar.show();

Спробуйте самі »

Метод super() посилається на батьківський клас.

Викликаючи метод super() у методі-конструкторі, ми викликаємо батьківський метод-конструктор і отримуємо доступ до батьківських властивостей і методів.

Щоб дізнатися більше про класи, перегляньте розділ JavaScript Класи на нашому сайті W3Schools українською.