НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
React. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

React Компоненти класу


До React 16.8 компоненти класу були єдиним способом відстежувати стан і життєвий цикл компонента React. Функціональні компоненти вважалися "без стану".

З додаванням хуків компоненти Function тепер майже еквівалентні компонентам Class. Відмінності настільки незначні, що вам, мабуть, ніколи не знадобиться використовувати компонент Class у React.

Не дивлячись на те, що функціональні компоненти є кращими, наразі немає планів щодо видалення компонентів класу з React.

Цей розділ надасть вам огляд того, як використовувати компоненти класу в React.

Ви можете пропустити цей розділ і замість нього використовувати компоненти функції (Function).


Компоненти React

Компоненти — це незалежні фрагменти коду, які можна багаторазово використовувати. Вони служать тій самій меті, що й функції JavaScript, але працюють ізольовано та повертають HTML через функцію render().

Компоненти бувають двох типів: компоненти класу та компоненти функції. У цьому розділі ви дізнаєтесь про компоненти класу.


Створити компонент класу

Під час створення компонента React назва компонента має починатися з великої літери.

Компонент має включати інструкцію extends React.Component, ця інструкція створює успадкування React.Component і надає вашому компоненту доступ до функцій React.Component.

Для компонента також потрібен метод render(), цей метод повертає HTML.

Приклад

Створіть компонент Class під назвою Car

class Car extends React.Component {
render() {
return <h2>Hi, I am a Car!</h2>;
}
}

Тепер ваша програма React має компонент під назвою Car, який повертає елемент <h2>.

Щоб використовувати цей компонент у своїй програмі, використовуйте синтаксис, подібний до звичайного HTML: <Car />

Приклад

Відобразити компонент Car в "root" елементі:

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Car />);

Виконати приклад »


Конструктор компонентів

Якщо у вашому компоненті є функція constructor(), ця функція буде викликана, коли ініціюється компонент.

Функція конструктора – це місце, де ви ініціюєте властивості компонента.

У React властивості компонентів слід зберігати в об’єкті під назвою state.

Ви дізнаєтеся більше про state пізніше в цьому посібнику.

Функція конструктора — це також місце, де ви вшановуєте успадкування батьківського компонента, включаючи інструкцію super(), яка виконує функцію конструктора батьківського компонента та ваш компонент має доступ до всіх функцій батьківського компонента (React.Component).

Приклад

Створіть функцію-конструктор у компоненті Car і додайте властивість color:

class Car extends React.Component {
constructor() {
super();
this.state = {color: "red"};
}
render() {
return <h2>I am a Car!</h2>;
}
}

Використовуйте властивість color у функції render():

Приклад

class Car extends React.Component {
constructor() {
super();
this.state = {color: "red"};
}
render() {
return <h2>I am a {this.state.color} Car!</h2>;
}
}

Виконати приклад »


Реквізит (props)

Іншим способом обробки властивостей компонента є використання props.

Реквізити схожі на аргументи функції, і ви надсилаєте їх у компонент як атрибути.

Ви дізнаєтеся більше про props в наступному розділі.

Приклад

Використовуйте атрибут, щоб передати колір компоненту Car, і використовуйте його у функції render():

class Car extends React.Component {
render() {
return <h2>I am a {this.props.color} Car!</h2>;
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Car color="red"/>);

Виконати приклад »


Реквізити в конструкторі

Якщо ваш компонент має функцію конструктора, атрибути завжди слід передавати конструктору, а також React.Component через метод super().

Приклад

class Car extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
}
render() {
return <h2>I am a {this.props.model}!</h2>;
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Car model="Mustang"/>);

Виконати приклад »


Компоненти в компонентах

Ми можемо посилатися на компоненти всередині інших компонентів:

Приклад

Використовуйте компонент Car всередині компонента Garage:

class Car extends React.Component {
render() {
return <h2>I am a Car!</h2>;
}
}

class Garage extends React.Component {
render() {
return (
 <div>
 <h1>Who lives in my Garage?</h1>
 <Car />
 </div>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Garage />);

Виконати приклад »


Компоненти у файлах

React — це повторне використання коду, і може бути доречним вставити деякі з ваших компонентів в окремі файли.

Для цього створіть новий файл із розширенням .js і вставте в нього код:

Зверніть увагу, що файл має починатися з імпортування React (як і раніше), і він має закінчуватися інструкцією export default Car;.

Приклад

Це новий файл, ми його назвали Car.js:

import React from 'react';

class Car extends React.Component {
render() {
return <h2>Hi, I am a Car!</h2>;
}
}

export default Car;

Щоб мати можливість використовувати компонент Car, потрібно імпортувати файл у свою програму.

Приклад

Тепер ми імпортуємо файл Car.js у додаток і можемо використовувати компонент Car так, ніби його було створено тут.

import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import Car from './Car.js';

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Car />);

Виконати приклад »


Стан (state) компонента класу React

Компоненти класу React мають вбудований об’єкт state.

Ви могли помітити, що раніше ми використовували state у розділі конструктора компонентів.

Об’єкт state – це місце, де ви зберігаєте значення властивостей, які належать компоненту.

Коли об’єкт state змінюється, компонент повторно відображається.


Створення об’єкта стану (state)

Об’єкт state ініціалізується в конструкторі:

Приклад

Укажіть об’єкт state у методі конструктора:

class Car extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {brand: "Ford"};
}
render() {
return (
 <div>
  <h1>My Car</h1>
 </div>
);
}
}

Об’єкт стану (state) може містити скільки завгодно властивостей:

Приклад

Укажіть усі властивості, необхідні вашому компоненту:

class Car extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {
 brand: "Ford",
 model: "Mustang",
 color: "red",
 year: 1964
};
}
render() {
return (
 <div>
  <h1>My Car</h1>
 </div>
);
}
}

Використання об’єкта state

Зверніться до об’єкта state будь-де в компоненті за допомогою синтаксиса this.state.назва_властивості:

Приклад:

Зверніться до об’єкта state у методі render():

class Car extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {
 brand: "Ford",
 model: "Mustang",
 color: "red",
 year: 1964
};
}
render() {
return (
 <div>
  <h1>My {this.state.brand}</h1>
  <p>
   It is a {this.state.color}
   {this.state.model}
   from {this.state.year}.
  </p>
 </div>
);
}
}

Виконати приклад »


Зміна об’єкта state

Щоб змінити значення в об’єкті state, скористайтеся методом this.setState().

Коли значення в об’єкті state змінюється, компонент повторно відтворюється, тобто вихідні дані змінюватимуться відповідно до нових значень.

Приклад:

Додайте кнопку з подією onClick, яка змінить властивість кольору:

class Car extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {
 brand: "Ford",
 model: "Mustang",
 color: "red",
 year: 1964
};
}
changeColor = () => {
this.setState({color: "blue"});
}
render() {
return (
 <div>
  <h1>My {this.state.brand}</h1>
  <p>
   It is a {this.state.color}
   {this.state.model}
   from {this.state.year}.
  </p>
  <button
   type="button"
   onClick={this.changeColor}
  >Change color</button>
 </div>
);
}
}

Виконати приклад »

Завжди використовуйте метод setState(), щоб змінити об’єкт state, це гарантує, що компонент дізнається, що його оновлено, і викликає метод render() (і всі інші методи життєвого циклу).


Життєвий цикл компонентів

Кожен компонент у React має життєвий цикл, який ви можете контролювати та керувати ним протягом трьох основних фаз.

Це три етапи: Монтування, Оновлення та Демонтування.


Монтування (встановлення)

Монтування (встановлення) означає розміщення елементів у DOM.

React має чотири вбудовані методи, які викликаються в такому порядку під час монтування компонента:

 1. constructor()
 2. getDerivedStateFromProps()
 3. render()
 4. componentDidMount()

Метод render() є обов’язковим і завжди викликатиметься, інші є необов’язковими та викликатимуться, якщо ви їх визначите.


constructor

Метод constructor() викликається перед будь-чим іншим, коли компонент ініціюється, і це природне місце для налаштування початкового state та інші початкові значення.

Метод constructor() викликається з props як аргументами, і вам слід завжди починати шляхом виклику super(props) перед будь-чим іншим, це ініціює метод конструктора батьківського компонента та дозволить компоненту успадкувати методи від свого батьківського (React.Component).

Приклад:

Метод constructor викликається React щоразу, коли ви створюєте компонент:

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
render() {
return (
 <h1>My Favorite Color is {this.state.favoritecolor}</h1>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header />);

Виконати приклад »


getDerivedStateFromProps

Метод getDerivedStateFromProps() викликається безпосередньо перед відтворенням елемента(ів) у DOM.

Це природне місце для встановлення об’єкта state на основі початкових props (реквізитів).

Він приймає state як аргумент і повертає об’єкт зі змінами state.

Наведений нижче приклад починається з "red", але метод getDerivedStateFromProps() оновлює улюблений колір на основі атрибуту favcol:

Приклад:

Метод getDerivedStateFromProps викликається безпосередньо перед методом рендерингу:

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
static getDerivedStateFromProps(props, state) {
return {favoritecolor: props.favcol };
}
render() {
return (
 <h1>My Favorite Color is {this.state.favoritecolor}</h1>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header favcol="yellow"/>);

Виконати приклад »


render

Метод render() є обов’язковим, і це метод, який фактично виводить HTML у DOM.

Приклад:

Простий компонент із простим методом render():

class Header extends React.Component {
render() {
return (
 <h1>This is the content of the Header component</h1>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header />);

Виконати приклад »


componentDidMount

Метод componentDidMount() викликається після відтворення компонента.

Тут ви запускаєте інструкції, які вимагають, щоб компонент уже було розміщено в DOM.

Приклад:

Спочатку мій улюблений колір червоний (red), але дайте мені інший, і замість нього він жовтий (yellow):

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
componentDidMount() {
setTimeout(() => {
 this.setState({favoritecolor: "yellow"})
}, 1000)
}
render() {
return (
 <h1>My Favorite Color is {this.state.favoritecolor}</h1>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header />);

Виконати приклад »


Оновлення

Наступною фазою життєвого циклу є оновлення компонента.

Компонент оновлюється щоразу, коли в компоненті вносяться зміни state або props.

React має п’ять вбудованих методів, які викликаються в такому порядку під час оновлення компонента:

 1. getDerivedStateFromProps()
 2. shouldComponentUpdate()
 3. render()
 4. getSnapshotBeforeUpdate()
 5. componentDidUpdate()

Метод render() є обов’язковим і завжди викликатиметься, інші є необов’язковими та викликатимуться, якщо ви їх визначите.


getDerivedStateFromProps

Також під час оновлень викликається метод getDerivedStateFromProps. Це перший метод, який викликається, коли компонент оновлюється.

Це все ще є природним місцем для встановлення об’єкта state на основі початкових параметрів.

Наведений нижче приклад містить кнопку, яка змінює улюблений колір на синій, але оскільки викликається метод getDerivedStateFromProps(), який оновлює стан color за допомогою атрибуту favcol, улюблений колір все ще відображається як жовтий:

Приклад:

Якщо компонент оновлюється, викликається метод getDerivedStateFromProps():

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
static getDerivedStateFromProps(props, state) {
return {favoritecolor: props.favcol };
}
changeColor = () => {
this.setState({favoritecolor: "blue"});
}
render() {
return (
 <div>
 <h1>My Favorite Color is {this.state.favoritecolor}</h1>
 <button type="button" onClick={this.changeColor}>Change color</button>
 </div>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header favcol="yellow" />);

Виконати приклад »


shouldComponentUpdate

У методі shouldComponentUpdate() ви можете повернути логічне значення, яке вказує, чи повинен React продовжувати рендеринг чи ні.

Значення за умовчанням — true.

Наведений нижче приклад показує, що відбувається, коли метод shouldComponentUpdate() повертає false:

Приклад:

Зупиніть відтворення компонента під час будь-якого оновлення:

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
shouldComponentUpdate() {
return false;
}
changeColor = () => {
this.setState({favoritecolor: "blue"});
}
render() {
return (
 <div>
 <h1>My Favorite Color is {this.state.favoritecolor}</h1>
 <button type="button" onClick={this.changeColor}>Change color</button>
 </div>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header />);

Виконати приклад »

Приклад:

Той самий приклад, що й вище, але цього разу метод shouldComponentUpdate() замість цього повертає true:

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
shouldComponentUpdate() {
return true;
}
changeColor = () => {
this.setState({favoritecolor: "blue"});
}
render() {
return (
 <div>
 <h1>My Favorite Color is {this.state.favoritecolor}</h1>
 <button type="button" onClick={this.changeColor}>Change color</button>
 </div>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header />);

Виконати приклад »


render

Метод render(), звичайно, викликається, коли компонент оновлюється, він має повторно відобразити HTML у DOM, за допомогою нових змін.

У прикладі нижче є кнопка, яка змінює улюблений колір на синій:

Приклад:

Натисніть кнопку, щоб змінити стан компонента:

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
changeColor = () => {
this.setState({favoritecolor: "blue"});
}
render() {
return (
 <div>
 <h1>My Favorite Color is {this.state.favoritecolor}</h1>
 <button type="button" onClick={this.changeColor}>Change color</button>
 </div>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header />);

Виконати приклад »


getSnapshotBeforeUpdate

У методі getSnapshotBeforeUpdate() ви маєте доступ до props і state до оновлення, тобто навіть після оновлення ви можете перевірити, які значення були до оновлення.

Якщо метод getSnapshotBeforeUpdate() присутній, ви також повинні включити метод componentDidUpdate(), інакше ви отримаєте помилку.

Наведений нижче приклад може здатися складним, але все, що він робить, це:

Коли компонент монтується, він відображається улюбленим кольором "red".

Коли компонент встановлено, таймер змінює стан, і через одну секунду улюблений колір стає "yellow".

Ця дія запускає фазу оновлення, і оскільки цей компонент має метод getSnapshotBeforeUpdate(), цей метод виконується та записує повідомлення до порожнього елемента DIV1.

Потім виконується метод componentDidUpdate() і записує повідомлення в порожній елемент DIV2:

Приклад:

Використовуйте метод getSnapshotBeforeUpdate(), щоб дізнатися, як виглядав об’єкт state до оновлення:

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
componentDidMount() {
setTimeout(() => {
 this.setState({favoritecolor: "yellow"})
}, 1000)
}
getSnapshotBeforeUpdate(prevProps, prevState) {
document.getElementById("div1").innerHTML =
"До оновлення фаворит був " + prevState.favoritecolor;
}
componentDidUpdate() {
document.getElementById("div2").innerHTML =
"Оновлений фаворит є " + this.state.favoritecolor;
}
render() {
return (
 <div>
  <h1>Мій улюблений колір {this.state.favoritecolor}</h1>
  <div id="div1"></div>
  <div id="div2"></div>
 </div>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header />);

Виконати приклад »


componentDidUpdate

Метод componentDidUpdate викликається після оновлення компонента в DOM.

Наведений нижче приклад може здатися складним, але все, що він робить, це:

Коли компонент монтується, він відображається улюбленим кольором "red".

Коли компонент змонтовано, таймер змінює стан, і колір стає "yellow".

Ця дія запускає фазу оновлення, і оскільки цей компонент має метод componentDidUpdate, цей метод виконується та записує повідомлення в порожній елемент DIV:

Приклад:

Метод componentDidUpdate викликається після відтворення оновлення в DOM:

class Header extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {favoritecolor: "red"};
}
componentDidMount() {
setTimeout(() => {
 this.setState({favoritecolor: "yellow"})
}, 1000)
}
componentDidUpdate() {
document.getElementById("mydiv").innerHTML =
"The updated favorite is " + this.state.favoritecolor;
}
render() {
return (
 <div>
 <h1>My Favorite Color is {this.state.favoritecolor}</h1>
 <div id="mydiv"></div>
 </div>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Header />);

Виконати приклад »


Демонтування

Наступною фазою життєвого циклу є видалення компонента з DOM або демонтування, як це любить називати React.

React має лише один вбудований метод, який викликається, коли компонент демонтовано:

 • componentWillUnmount()

componentWillUnmount

Метод componentWillUnmount викликається, коли компонент необхідно видалити з DOM.

Приклад:

Натисніть кнопку, щоб видалити заголовок:

class Container extends React.Component {
constructor(props) {
super(props);
this.state = {show: true};
}
delHeader = () => {
this.setState({show: false});
}
render() {
let myheader;
if (this.state.show) {
 myheader = <Child />;
};
return (
 <div>
 {myheader}
 <button type="button" onClick={this.delHeader}>Delete Header</button>
 </div>
);
}
}

class Child extends React.Component {
componentWillUnmount() {
alert("Компонент під назвою Header збирається демонтуватись.");
}
render() {
return (
 <h1>Hello World!</h1>
);
}
}

const root = ReactDOM.createRoot(document.getElementById('root'));
root.render(<Container />);

Виконати приклад »