НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Блог Адміну. Уроки W3Schools українською

Одиниці вимірювання інформації. Таблиця


Вся інформація в комп’ютері представляється у вигляді символів.

Символ в комп’ютері - це будь-яка літера, цифра, розділовий знак, математичний знак. Кожен символ кодується. Комп’ютер розуміє лише 0 та 1 (двійкова система числення). За допомогою них і подається інформація в комп’ютері.

Основною одиницею інформації в обчислювальній техніці є біт. Однорозрядний двійковий код, який може набувати значення 0 або 1, називається бітом. Це найменша порція інформації. 1 символ = 8 біт. Але інформацію не рахують ні в символах, ні в бітах. Інформацію рахують в байтах, де один символ = 8 біт = 1 байт.

Байт - це одиниця виміру інформації.

Байт - восьмирозрядний двійковий код (набір з 8 нулів та одиниць, тобто 8 бітів), за допомогою якого можна закодувати один символ (літеру). Наприклад, 10110100 чи 00101110.

Із байтів складаються більші одиниці вимірювання інформації, такі які кілобайти, мегабайти, гігабайти і т.д. (дивіться в таблиці нижче).


Одиниці вимірювання інформації

Одиниця вимірювання Кількість кілобайт 2 в степені Кількість байт
1 Кілобайт 1024 байт 210 1 024
1 Мегабайт 1024 Кбайт 220 1 048 576
1 Гігабайт 1024 Мбайт 230 1 073 741 824
1 Терабайт 1024 Гбайт 240 1 099 511 627 776
1 Петабайт 1024 Тбайт 250 1 125 899 906 842 624
1 Ексабайт 1024 Пбайт 260 1 152 921 504 606 846 976
1 Зетабайт 1024 Ебайт 270 1 180 591 620 717 411 303 424
1 Йотабайт 1024 Збайт 280 1 208 925 819 614 629 174 706 176

Ви можете дізнатись більше про одиниці вимірювання інформації на Вікіпедії.