НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En Es De

C Коментарі


Коментарі в мові C

Коментарі можна використовувати, щоб пояснити код і зробити його більш читабельним. Коментарі також можна використовувати для запобігання виконанню під час тестування альтернативного коду.

Коментарі можуть бути однорядковими або багаторядковими.


Однорядкові коментарі в мові С

Однорядкові коментарі починаються з двох скісних рисок (//).

Будь-який текст між рисками // і кінцем рядка ігнорується компілятором (не буде виконано).

У цьому прикладі використовується однорядковий коментар перед рядком коду:

Приклад

// Це коментар
printf("Hello World!");
Спробуйте самі »

У цьому прикладі використовується однорядковий коментар у кінці рядка коду:

Приклад

printf("Hello World!"); // Це коментар
Спробуйте самі »

Багаторядкові коментарі в мові С

Багаторядкові коментарі починаються з /* і закінчуються */.

Будь-який текст між /* та */ ігноруватиметься компілятором:

Приклад

/* Наведений нижче код виведе на екран слова Hello World!
і це файно! */
printf("Hello World!");
Спробуйте самі »

Що краще використовувати? Одно- або багаторядкові коментарі?

Ви вирішуєте, що використовувати. Зазвичай ми використовуємо // для коротких коментарів і /* */ для довших коментарів.

Корисно знати: до версії C99 (випущеної в 1999 році) у C можна було використовувати лише багаторядкові коментарі.


C Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Коментарі в мові C пишуться спеціальними символами. Вставте відсутні частини:

 Це однорядковий коментар
 Це багаторядковий коментар