НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En Es De

C Математичні функції


Математичні функції

Існує також список доступних математичних функцій, які дозволяють виконувати математичні завдання з числами.

Щоб використовувати їх, ви повинні включити файл заголовка math.h у свою програму:

#include <math.h>

Квадратний корінь

Щоб знайти квадратний корінь із числа, скористайтеся функцією sqrt():

Приклад

printf("%f", sqrt(16));
Спробуйте самі »

Округліть число

Функція ceil() округлює число вгору до найближчого цілого числа, а floor() функція округлює число в меншу сторону до найближчого цілого числа та повертає результат:

Приклад

printf("%f", ceil(1.4));
printf("%f", floor(1.4));
Спробуйте самі »

Функція Power

Функція pow() повертає значення x в степені y (xy):

Приклад

printf("%f", pow(4, 3));
Спробуйте самі »

Інші математичні функції

Список інших популярних математичних функцій (з бібліотеки <math.h>) можна знайти в таблиці нижче:

Функція Опис
abs(x) Повертає абсолютне значення x
acos(x) Повертає арккосинус числа x
asin(x) Повертає арксинус числа x
atan(x) Повертає арктангенс числа x
atan2(y, x) Повертає арктангенс числа y/x
ceil(x) Повертає найменше ціле число, яке більше або дорівнює x
cbrt(x) Повертає кубічний корінь з числа x
cos(x) Повертає косинус числа x
cosh(x) Повертає гіперболічний косинус числа x
exp(x) Повертає значення Ex (експоненціал числа x)
fabs(x) Повертає абсолютне значення числа x
floor(x) Повертає найбільше ціле число, яке менше або дорівнює x
fmod(x, y) Повертає залишок від ділення x на y
frexp(x, exp) Розкладає число x на цілу та дробову частини
hypot(x, y) Повертає гіпотенузу прямокутного трикутника з катетами x та y
ldexp(x, exp) Множить число x на 2 в ступені exp
log(x) Повертає натуральний логарифм числа x
log10(x) Повертає десятковий логарифм числа x
modf(x, ip) Розкладає число x на цілу та дробову частини і повертає дробову частину
pow(x, y) Повертає x в степені y
sin(x) Повертає синус числа x (x в радіанах)
sinh(x) Повертає гіперболічний синус числа x
sqrt(x) Повертає квадратний корінь числа x
tan(x) Повертає тангенс числа х
tanh(x) Повертає гіперболічний тангенс числа x
trunc(x) Повертає цілу частину числа x

Усі ці функції приймають аргументи типу double, якщо не вказано інше.