НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En Es De

C Приклади з реального життя


Практичні приклади

Ця сторінка містить список практичних прикладів, які використовуються в реальних проєктах.


Змінні та типи даних

Приклад

Використовуйте змінні для зберігання різних даних студента коледжу:

// Student data
int studentID = 15;
int studentAge = 23;
float studentFee = 75.25;
char studentGrade = 'B';

// Print variables
printf("Student id: %d\n", studentID);
printf("Student age: %d\n", studentAge);
printf("Student fee: %f\n", studentFee);
printf("Student grade: %c", studentGrade);
Спробуйте самі »

Приклад

Обчисліть площу прямокутника (перемноживши довжину на ширину)

// Create integer variables
int length = 4;
int width = 6;
int area;

// Calculate the area of a rectangle
area = length * width;

// Print the variables
printf("Length is: %d\n", length);
printf("Width is: %d\n", width);
printf("Area of the rectangle is: %d", area);
Спробуйте самі »

Приклад

Використовуйте різні типи даних, щоб обчислити та вивести загальну вартість кількох елементів:

// Create variables of different data types
int items = 50;
float cost_per_item = 9.99;
float total_cost = items * cost_per_item;
char currency = '$';

// Print variables
printf("Number of items: %d\n", items);
printf("Cost per item: %.2f %c\n", cost_per_item, currency);
printf("Total cost = %.2f %c\n", total_cost, currency);
Спробуйте самі »

Приклад

Обчисліть відсоток результату користувача по відношенню до максимального результату в грі:

// Set the maximum possible score in the game to 500
int maxScore = 500;

// The actual score of the user
int userScore = 420;

// Calculate the percantage of the user's score in relation to the maximum available score
float percentage = (float) userScore / maxScore * 100.0;

// Print the percentage
printf("User's percentage is %.2f", percentage);
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про змінні та типи даних у C, відвідайте розділи Змінні та Типи даних.


Булеві значення

Приклад

Дізнайтеся, чи досягла людина достатнього віку для голосування:

int myAge = 25;
int votingAge = 18;

printf("%d", myAge >= votingAge); // Returns 1 (true), meaning 25-year-olds are allowed to vote!
Спробуйте самі »

Ви також можете обернути код вище в if...else, щоб виконувати різні дії залежно від результату:

Приклад

Вихідні дані "Достатньо років, щоб голосувати!" якщо myAge більше або дорівнює 18. Інакше виведіть «Недостатньо віку, щоб голосувати»:

int myAge = 25;
int votingAge = 18;

if (myAge >= votingAge) {
  printf("Old enough to vote!");
} else {
  printf("Not old enough to vote.");
}
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про логічні значення в C, відвідайте розділ Булеві значення.


Умови (If..Else)

Приклад

Використовуйте інструкції if..else для виведення тексту залежно від того, котра година:

int time = 20;
if (time < 18) {
  printf("Good day.");
} else {
  printf("Good evening.");
}
Спробуйте самі »

Приклад

Перевірте, чи користувач вводить правильний код:

int doorCode = 1337;

if (doorCode == 1337) {
  printf("Correct code.\nThe door is now open.");
} else {
  printf("Wrong code.\nThe door remains closed.");
}
Спробуйте самі »

Приклад

З’ясуйте, додатне чи від’ємне число:

int myNum = 10;

if (myNum > 0) {
  printf("The value is a positive number.");
} else if (myNum < 0) {
  printf("The value is a negative number.");
} else {
  printf("The value is 0.");
}
Спробуйте самі »

Приклад

Дізнайтеся, чи досягла людина достатнього віку для голосування:

int myAge = 25;
int votingAge = 18;

if (myAge >= votingAge) {
  printf("Old enough to vote!");
} else {
  printf("Not old enough to vote.");
}
Спробуйте самі »

Приклад

Дізнайтеся, парне чи непарне число:

int myNum = 5;

if (myNum % 2 == 0) {
  printf("%d is even.\n", myNum);
} else {
  printf("%d is odd.\n", myNum);
}
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про умови в C, відвідайте розділ If..Else.


Switch

Приклад

Використовуйте номер дня тижня, щоб обчислити та вивести назву дня тижня:

int day = 4;

switch (day) {
  case 1:
    printf("Monday");
    break;
  case 2:
    printf("Tuesday");
    break;
  case 3:
    printf("Wednesday");
    break;
  case 4:
   printf("Thursday");
    break;
  case 5:
    printf("Friday");
    break;
  case 6:
    printf("Saturday");
    break;
  case 7:
    printf("Sunday");
    break;
}
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про інструкцію Switch в C, відвідайте розділ Switch.


Цикли While

Приклад

Використовуйте цикл while, щоб створити просту програму зворотного відліку:

int countdown = 3;

while (countdown > 0) {
  printf("%d\n", countdown);
  countdown--;
}

printf("Happy New Year!!\n");
Спробуйте самі »

Приклад

Використовуйте цикл while, щоб зіграти в Yatzy:

int dice = 1;

while (dice <= 6) {
  if (dice < 6) {
    printf("No Yatzy\n");
  } else {
    printf("Yatzy!\n");
  }
  dice = dice + 1;
}
Спробуйте самі »

Приклад

Використовуйте цикл while, щоб змінити деякі числа:

// A variable with some specific numbers
int numbers = 12345;

// A variable to store the reversed number
int revNumbers = 0;

// Reverse and reorder the numbers
while (numbers) {
  // Get the last number of 'numbers' and add it to 'revNumber'
  revNumbers = revNumbers * 10 + numbers % 10;
  // Remove the last number of 'numbers'
  numbers /= 10;
}
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про цикли while у C, відвідайте розділ Цикли While.


Цикли For

Приклад

Використовуйте цикл for, щоб створити програму, яка друкуватиме лише парні значення від 0 до 10:

int i;

for (i = 0; i <= 10; i = i + 2) {
  printf("%d\n", i);
}
Спробуйте самі »

Приклад

Використовуйте цикл for, щоб створити програму, яка друкує таблицю множення вказаного числа (2 у цьому прикладі):

int number = 2;
int i;

// Print the multiplication table for the number 2
for (i = 1; i <= 10; i++) {
  printf("%d x %d = %d\n", number, i, number * i);
}

return 0;
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про цикли for у C, відвідайте розділ Цикл For.


Масиви

Приклад

Створіть програму, яка обчислює середнє для різних вікових груп:

// An array storing different ages
int ages[] = {20, 22, 18, 35, 48, 26, 87, 70};

float avg, sum = 0;
int i;

// Get the length of the array
int length = sizeof(ages) / sizeof(ages[0]);

// Loop through the elements of the array
for (int i = 0; i < length; i++) {
  sum += ages[i];
}

// Calculate the average by dividing the sum by the length
avg = sum / length;

// Print the average
printf("The average age is: %.2f", avg);
Спробуйте самі »

Приклад

Створіть програму, яка знаходить найнижчий вік серед різних вікових груп:

// An array storing different ages
int ages[] = {20, 22, 18, 35, 48, 26, 87, 70};

// Get the length of the array
int length = sizeof(ages) / sizeof(ages[0]);

// Create a variable and assign the first array element of ages to it
int lowestAge = ages[0];

// Loop through the elements of the ages array to find the lowest age
for (int i = 0; i < length; i++) {
  if (lowestAge > ages[i]) {
    lowestAge = ages[i];
  }
}
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про масиви в C, відвідайте розділ Масиви.


Рядки

Приклад

Використовуйте рядки для створення простого вітального повідомлення:

char message[] = "Good to see you,";
char fname[] = "John";

printf("%s %s!", message, fname);
Спробуйте самі »

Приклад

Створіть програму, яка підраховує кількість символів у певному слові:

char word[] = "Computer";
printf("The word '%s' has %d characters in it.", word, strlen(word));
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про рядки в C, відвідайте розділ Рядки.


Введення користувача

Приклад

Отримайте ім’я користувача та роздрукуйте його:

char fullName[30];

printf("Type your full name: \n");
fgets(fullName, sizeof(fullName), stdin);

printf("Hello %s", fullName);
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про введення користувача в C, відвідайте розділ Введення користувача.


Функції

Приклад

Скористайтеся функцією, щоб створити програму, яка перетворює значення за Фаренгейтом у Цельсій:

// Function to convert Fahrenheit to Celsius
float toCelsius(float fahrenheit) {
  return (5.0 / 9.0) * (fahrenheit - 32.0);
}

int main() {
  // Set a fahrenheit value
  float f_value = 98.8;

  // Call the function with the Fahrenheit value
  float result = toCelsius(f_value);

  // Print the fahrenheit value
  printf("Fahrenheit: %.2f\n", f_value);

  // Print the result
  printf("Convert Fahrenheit to Celsius: %.2f\n", result);

  return 0;
}
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про функції в C, відвідайте розділ Функції.


Структури

Приклад

Використовуйте структуру для зберігання та виведення різної інформації про автомобілі:

struct Car {
  char brand[50];
  char model[50];
  int year;
};

int main() {
  struct Car car1 = {"BMW", "X5", 1999};
  struct Car car2 = {"Ford", "Mustang", 1969};
  struct Car car3 = {"Toyota", "Corolla", 2011};

  printf("%s %s %d\n", car1.brand, car1.model, car1.year);
  printf("%s %s %d\n", car2.brand, car2.model, car2.year);
  printf("%s %s %d\n", car3.brand, car3.model, car3.year);

  return 0;
}
Спробуйте самі »

Щоб дізнатись більше про структури в C, відвідайте розділ Структури.