НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En Es De

C Змінні


В житті все тече, все змінюється... І лише зміни є постійними у нашому житті...
Адмін сайту "W3Schools українською"


Що таке змінні?

Змінні – це контейнери для зберігання значень даних, наприклад чисел і символів.

У мові C існують різні типи змінних (визначених різними ключовими словами), наприклад:

  • int - зберігає цілі (цілі числа) без десяткових дробів, наприклад 123 або -123
  • float - зберігає числа з плаваючою комою з десятковими дробами, наприклад 19.99 або -19.99
  • char - зберігає окремі символи, наприклад 'a' або 'B'. Значення символів оточені одинарними лапками

Оголошення (створення) змінних

Щоб створити змінну, укажіть тип і призначте їй значення:

Синтаксис

type variableName = значення;

Де type – це один із типів C (наприклад, int), а variableName – це ім’я змінної (наприклад x або myName). Знак рівності використовується для призначення значення змінній.

Отже, щоб створити змінну, яка повинна зберігати число, подивіться на наступний приклад:

Приклад

Створіть змінну під назвою myNum типу int і призначте їй значення 15:

int myNum = 15;

Ви також можете оголосити змінну, не присвоюючи значення, і призначити значення пізніше:

Приклад

// Оголосити змінну
int myNum;

// Присвоїти значення змінній
myNum = 15;

Виведення змінних

З розділу Виведення даних ви дізналися, що ви можете виводити значення/друкувати текст за допомогою функції printf():

Приклад

printf("Hello World!");
Спробуйте самі »

У багатьох інших мовах програмування (наприклад, Python, Java та C++), ви зазвичай використовуєте функцію друку для відображення значення змінної. Однак це неможливо в C:

Приклад

int myNum = 15;
printf(myNum);  // Нічого не відбувається
Спробуйте самі »

Щоб вивести змінні на C, ви повинні ознайомитися з тим, що називається "специфікаторами формату".


Специфікатори формату

Специфікатори формату використовуються разом із функцією printf(), щоб повідомити компілятору, який тип даних зберігає змінна. По суті, це заповнювач для значення змінної.

Специфікатор формату починається зі знака відсотка %, після якого йде символ.

Наприклад, щоб вивести значення змінної int, потрібно використати специфікатор формату %d або %i в подвійних лапках у функції printf():

Приклад

int myNum = 15;
printf("%d", myNum);  // Виведе 15
Спробуйте самі »

Щоб надрукувати інші типи, використовуйте %c для char і %f для float:

Приклад

// Створити змінні
int myNum = 15;            // Integer (ціле число)
float myFloatNum = 5.99;   // Число з плаваючою комою
char myLetter = 'D';       // Character

// Вивести змінні
printf("%d\n", myNum);
printf("%f\n", myFloatNum);
printf("%c\n", myLetter);
Спробуйте самі »

Щоб поєднати текст і змінну, розділіть їх комою всередині функції printf():

Приклад

int myNum = 15;
printf("Моє улюблене число: %d", myNum);
Спробуйте самі »

Щоб надрукувати різні типи в одній функції printf(), ви можете використати таке:

Приклад

int myNum = 15;
char myLetter = 'D';
printf("Моє число %d і моя літера %c", myNum, myLetter);
Спробуйте самі »

Ви дізнаєтеся більше про Типи даних у наступному розділі.


Змінити значення змінних

Примітка. Якщо ви призначите нове значення існуючій змінній, воно перезапише попереднє значення:

Приклад

int myNum = 15;  // myNum є 15
myNum = 10;  // Тепер myNum є 10
Спробуйте самі »

Ви також можете присвоїти значення однієї змінної іншій:

Приклад

int myNum = 15;

int myOtherNum = 23;

// Призначте значення myOtherNum (23) myNum
myNum = myOtherNum;

// myNum тепер 23 замість 15
printf("%d", myNum);
Спробуйте самі »

Або скопіюйте значення в порожні змінні:

Приклад

// Створіть змінну та присвойте їй значення 15
int myNum = 15;

// Оголошення змінної без присвоєння їй значення
int myOtherNum;

// Призначте значення myNum myOtherNum
myOtherNum = myNum;

// myOtherNum тепер має значення 15
printf("%d", myOtherNum);
Спробуйте самі »

Додати змінні разом

Щоб додати змінну до іншої змінної, ви можете використати оператор "плюс" +:

Приклад

int x = 5;
int y = 6;
int sum = x + y;
printf("%d", sum);
Спробуйте самі »

Оголошення кількох змінних

Щоб оголосити більше однієї змінної одного типу, використовуйте список, розділений комами:

Приклад

int x = 5, y = 6, z = 50;
printf("%d", x + y + z);
Спробуйте самі »

Ви також можете призначити те саме значення кільком змінним одного типу:

Приклад

int x, y, z;
x = y = z = 50;
printf("%d", x + y + z);
Спробуйте самі »

Імена змінних в мові С

Усі змінні C мають бути ідентифіковані за допомогою унікальних імен.

Ці унікальні імена називаються ідентифікаторами.

Ідентифікатори можуть бути короткими іменами (наприклад, x та y) або більш описовими іменами (age (вік), sum (сума), totalVolume (загальний обсяг)) тощо.

Примітка. Рекомендується використовувати описові назви, щоб створити зрозумілий і підтримуваний код:

Приклад

// Добре
int minutesPerHour = 60;

// OK, але не так легко зрозуміти, що таке m насправді
int m = 60;

Загальні правила іменування змінних такі:

  • Імена можуть містити літери, цифри та підкреслення
  • Імена мають починатися з літери або символу підкреслення (_)
  • Імена чутливі до регістру (myVar та myvar є різними змінними)
  • Імена не можуть містити пробіли чи спеціальні символи, як-от !, #, % тощо.
  • Зарезервовані слова (такі як int) не можна використовувати як імена

Вправи по мові С

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Створіть змінну з назвою myNum і призначте їй значення 50.

  = ;