НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

HTML Набори символів

HTML Набір символів HTML ASCII HTML WIN-1252 HTML ISO-8859 HTML Символи HTML UTF-8

HTML UTF-8

Latin Основний Latin Додатковий Latin Розширений A Latin Розширений B Модифіковані літери Діакритичні мітки Грецька і коптська мови Кирилична основна Кирилична додаткова

HTML Символи

Загальна пунктуація Валютні символи Букви подібні до символів Стрілки Математичні оператори Блокові малюнки Блокові елементи Геометричні фігури Різні символи Дінгбати Емодзі Емодзі смайли Емодзі скінтони

HTML Сутності

HTML4 Сутності HTML5 Сутності A HTML5 Сутності B HTML5 Сутності C HTML5 Сутності D HTML5 Сутності E HTML5 Сутності F HTML5 Сутності G HTML5 Сутності H HTML5 Сутності I HTML5 Сутності J HTML5 Сутності K HTML5 Сутності L HTML5 Сутності M HTML5 Сутності N HTML5 Сутності O HTML5 Сутності P HTML5 Сутності Q HTML5 Сутності R HTML5 Сутності S HTML5 Сутності T HTML5 Сутності U HTML5 Сутності V HTML5 Сутності W HTML5 Сутності X HTML5 Сутності Y HTML5 Сутності Z

HTML Набори символів. Уроки W3Schools українською для початківців

En

HTML 4 Назви сутностей


Повний довідник HTML 4 сутностей

Усі сутності в таблиці нижче відображатимуться правильно в усіх браузерах, як на сторінках HTML4, так і на HTML5.

Щоб отримати повну довідку про об’єкти HTML5, перейдіть до наступного розділу.

Символ Сутність Dec Hex Опис
& & & & ampersand
< &lt; &#60; &#x3C; less than
> &gt; &#62; &#x3E; greater than
  &nbsp; &#160; &#xA0; no-break space = non-breaking space
¡ &iexcl; &#161; &#xA1; inverted exclamation mark
¢ &cent; &#162; &#xA2; cent sign
£ &pound; &#163; &#xA3; pound sign
¤ &curren; &#164; &#xA4; currency sign
¥ &yen; &#165; &#xA5; yen sign = yuan sign
¦ &brvbar; &#166; &#xA6; broken bar = broken vertical bar
§ &sect; &#167; &#xA7; section sign
¨ &uml; &#168; &#xA8; diaeresis = spacing diaeresis
© &copy; &#169; &#xA9; copyright sign
ª &ordf; &#170; &#xAA; feminine ordinal indicator
« &laquo; &#171; &#xAB; left-pointing double angle quotation mark = left pointing guillemet
¬ &not; &#172; &#xAC; not sign
­ &shy; &#173; &#xAD; soft hyphen = discretionary hyphen
® &reg; &#174; &#xAE; registered sign = registered trade mark sign
¯ &macr; &#175; &#xAF; macron = spacing macron = overline = APL overbar
° &deg; &#176; &#xB0; degree sign
± &plusmn; &#177; &#xB1; plus-minus sign = plus-or-minus sign
² &sup2; &#178; &#xB2; superscript two = superscript digit two = squared
³ &sup3; &#179; &#xB3; superscript three = superscript digit three = cubed
´ &acute; &#180; &#xB4; acute accent = spacing acute
µ &micro; &#181; &#xB5; micro sign
&para; &#182; &#xB6; pilcrow sign = paragraph sign
· &middot; &#183; &#xB7; middle dot = Georgian comma = Greek middle dot
¸ &cedil; &#184; &#xB8; cedilla = spacing cedilla
¹ &sup1; &#185; &#xB9; superscript one = superscript digit one
º &ordm; &#186; &#xBA; masculine ordinal indicator
» &raquo; &#187; &#xBB; right-pointing double angle quotation mark = right pointing guillemet
¼ &frac14; &#188; &#xBC; vulgar fraction one quarter = fraction one quarter
½ &frac12; &#189; &#xBD; vulgar fraction one half = fraction one half
¾ &frac34; &#190; &#xBE; vulgar fraction three quarters = fraction three quarters
¿ &iquest; &#191; &#xBF; inverted question mark = turned question mark
À &Agrave; &#192; &#xC0; latin capital letter A with grave = latin capital letter A grave
Á &Aacute; &#193; &#xC1; latin capital letter A with acute
 &Acirc; &#194; &#xC2; latin capital letter A with circumflex
à &Atilde; &#195; &#xC3; latin capital letter A with tilde
Ä &Auml; &#196; &#xC4; latin capital letter A with diaeresis
Å &Aring; &#197; &#xC5; latin capital letter A with ring above = latin capital letter A ring
Æ &AElig; &#198; &#xC6; latin capital letter AE = latin capital ligature AE
Ç &Ccedil; &#199; &#xC7; latin capital letter C with cedilla
È &Egrave; &#200; &#xC8; latin capital letter E with grave
É &Eacute; &#201; &#xC9; latin capital letter E with acute
Ê &Ecirc; &#202; &#xCA; latin capital letter E with circumflex
Ë &Euml; &#203; &#xCB; latin capital letter E with diaeresis
Ì &Igrave; &#204; &#xCC; latin capital letter I with grave
Í &Iacute; &#205; &#xCD; latin capital letter I with acute
Î &Icirc; &#206; &#xCE; latin capital letter I with circumflex
Ï &Iuml; &#207; &#xCF; latin capital letter I with diaeresis
Ð &ETH; &#208; &#xD0; latin capital letter ETH
Ñ &Ntilde; &#209; &#xD1; latin capital letter N with tilde
Ò &Ograve; &#210; &#xD2; latin capital letter O with grave
Ó &Oacute; &#211; &#xD3; latin capital letter O with acute
Ô &Ocirc; &#212; &#xD4; latin capital letter O with circumflex
Õ &Otilde; &#213; &#xD5; latin capital letter O with tilde
Ö &Ouml; &#214; &#xD6; latin capital letter O with diaeresis
× &times; &#215; &#xD7; multiplication sign
Ø &Oslash; &#216; &#xD8; latin capital letter O with stroke = latin capital letter O slash
Ù &Ugrave; &#217; &#xD9; latin capital letter U with grave
Ú &Uacute; &#218; &#xDA; latin capital letter U with acute
Û &Ucirc; &#219; &#xDB; latin capital letter U with circumflex
Ü &Uuml; &#220; &#xDC; latin capital letter U with diaeresis
Ý &Yacute; &#221; &#xDD; latin capital letter Y with acute
Þ &THORN; &#222; &#xDE; latin capital letter THORN
ß &szlig; &#223; &#xDF; latin small letter sharp s = ess-zed
à &agrave; &#224; &#xE0; latin small letter a with grave = latin small letter a grave
á &aacute; &#225; &#xE1; latin small letter a with acute
â &acirc; &#226; &#xE2; latin small letter a with circumflex
ã &atilde; &#227; &#xE3; latin small letter a with tilde
ä &auml; &#228; &#xE4; latin small letter a with diaeresis
å &aring; &#229; &#xE5; latin small letter a with ring above = latin small letter a ring
æ &aelig; &#230; &#xE6; latin small letter ae = latin small ligature ae
ç &ccedil; &#231; &#xE7; latin small letter c with cedilla
è &egrave; &#232; &#xE8; latin small letter e with grave
é &eacute; &#233; &#xE9; latin small letter e with acute
ê &ecirc; &#234; &#xEA; latin small letter e with circumflex
ë &euml; &#235; &#xEB; latin small letter e with diaeresis
ì &igrave; &#236; &#xEC; latin small letter i with grave
í &iacute; &#237; &#xED; latin small letter i with acute
î &icirc; &#238; &#xEE; latin small letter i with circumflex
ï &iuml; &#239; &#xEF; latin small letter i with diaeresis
ð &eth; &#240; &#xF0; latin small letter eth
ñ &ntilde; &#241; &#xF1; latin small letter n with tilde
ò &ograve; &#242; &#xF2; latin small letter o with grave
ó &oacute; &#243; &#xF3; latin small letter o with acute
ô &ocirc; &#244; &#xF4; latin small letter o with circumflex
õ &otilde; &#245; &#xF5; latin small letter o with tilde
ö &ouml; &#246; &#xF6; latin small letter o with diaeresis
÷ &divide; &#247; &#xF7; division sign
ø &oslash; &#248; &#xF8; latin small letter o with stroke = latin small letter o slash
ù &ugrave; &#249; &#xF9; latin small letter u with grave
ú &uacute; &#250; &#xFA; latin small letter u with acute
û &ucirc; &#251; &#xFB; latin small letter u with circumflex
ü &uuml; &#252; &#xFC; latin small letter u with diaeresis
ý &yacute; &#253; &#xFD; latin small letter y with acute
þ &thorn; &#254; &#xFE; latin small letter thorn
ÿ &yuml; &#255; &#xFF; latin small letter y with diaeresis
ƒ &fnof; &#402; &#x192; latin small f with hook = function = florin
Α &Alpha; &#913; &#x391; greek capital letter alpha
Β &Beta; &#914; &#x392; greek capital letter beta
Γ &Gamma; &#915; &#x393; greek capital letter gamma
Δ &Delta; &#916; &#x394; greek capital letter delta
Ε &Epsilon; &#917; &#x395; greek capital letter epsilon
Ζ &Zeta; &#918; &#x396; greek capital letter zeta
Η &Eta; &#919; &#x397; greek capital letter eta
Θ &Theta; &#920; &#x398; greek capital letter theta
Ι &Iota; &#921; &#x399; greek capital letter iota
Κ &Kappa; &#922; &#x39A; greek capital letter kappa
Λ &Lambda; &#923; &#x39B; greek capital letter lambda
Μ &Mu; &#924; &#x39C; greek capital letter mu
Ν &Nu; &#925; &#x39D; greek capital letter nu
Ξ &Xi; &#926; &#x39E; greek capital letter xi
Ο &Omicron; &#927; &#x39F; greek capital letter omicron
Π &Pi; &#928; &#x3A0; greek capital letter pi
Ρ &Rho; &#929; &#x3A1; greek capital letter rho
        (not used)
Σ &Sigma; &#931; &#x3A3; greek capital letter sigma
Τ &Tau; &#932; &#x3A4; greek capital letter tau
Υ &Upsilon; &#933; &#x3A5; greek capital letter upsilon
Φ &Phi; &#934; &#x3A6; greek capital letter phi
Χ &Chi; &#935; &#x3A7; greek capital letter chi
Ψ &Psi; &#936; &#x3A8; greek capital letter psi
Ω &Omega; &#937; &#x3A9; greek capital letter omega
        (not used)
α &alpha; &#945; &#x3B1; greek smal letter alpha
β &beta; &#946; &#x3B2; greek smal letter beta
γ &gamma; &#947; &#x3B3; greek smal letter gamma
δ &delta; &#948; &#x3B4; greek smal letter delta
ε &epsilon; &#949; &#x3B5; greek smal letter epsilon
ζ &zeta; &#950; &#x3B6; greek smal letter zeta
η &eta; &#951; &#x3B7; greek smal letter eta
θ &theta; &#952; &#x3B8; greek smal letter theta
ι &iota; &#953; &#x3B9; greek smal letter iota
κ &kappa; &#954; &#x3BA; greek smal letter kappa
λ &lambda; &#955; &#x3BB; greek smal letter lambda
μ &mu; &#956; &#x3BC; greek smal letter mu
ν &nu; &#957; &#x3BD; greek smal letter nu
ξ &xi; &#958; &#x3BE; greek smal letter xi
ο &omicron; &#959; &#x3BF; greek smal letter omicron
π &pi; &#960; &#x3C0; greek smal letter pi
ρ &rho; &#961; &#x3C1; greek smal letter rho
ς &sigmaf; &#962; &#x3C2; greek smal letter final sigma
σ &sigma; &#963; &#x3C3; greek smal letter sigma
τ &tau; &#964; &#x3C4; greek smal letter tau
υ &upsilon; &#965; &#x3C5; greek smal letter upsilon
φ &phi; &#966; &#x3C6; greek smal letter phi
χ &chi; &#967; &#x3C7; greek smal letter chi
ψ &psi; &#968; &#x3C8; greek smal letter psi
ω &omega; &#969; &#x3C9; greek smal letter omega
        (not used)
ϑ &thetasym; &#977; &#x3D1; greek smal letter theta symbol
ϒ &upsih; &#978; &#x3D2; Greek upsilon with hook symbol
        (not used)
ϖ &piv; &#982; &#x3D6; Greek pi symbol

Спеціальні символи

Символ Сутність Dec Hex Опис
&bull; &#8226; &#x2022; bullet = black small circle
&hellip; &#8230; &#x2026; horizontal ellipsis = three dot leader
&prime; &#8242; &#x2032; prime = minutes = feet
&Prime; &#8243; &#x2033; double prime = seconds = inches
&oline; &#8254; &#x203E; overline = spacing overscore
&frasl; &#8260; &#x2044; fraction slash
&weierp; &#8472; &#x2118; script capital P = power set = Weierstrass p
&image; &#8465; &#x2111; blackletter capital I = imaginary part
&real; &#8476; &#x211C; blackletter capital R = real part symbol
&trade; &#8482; &#x2122; trade mark sign
&alefsym; &#8501; &#x2135; alef symbol = first transfinite cardinal
&larr; &#8592; &#x2190; leftwards arrow
&uarr; &#8593; &#x2191; upwards arrow
&rarr; &#8594; &#x2192; rightwards arrow
&darr; &#8595; &#x2193; downwards arrow
&harr; &#8596; &#x2194; left right arrow
&crarr; &#8629; &#x21B5; downwards arrow with corner leftwards = carriage return
&lArr; &#8656; &#x21D0; leftwards double arrow
&uArr; &#8657; &#x21D1; upwards double arrow
&rArr; &#8658; &#x21D2; rightwards double arrow
&dArr; &#8659; &#x21D3; downwards double arrow
&hArr; &#8660; &#x21D4; left right double arrow
&forall; &#8704; &#x2200; for all
&part; &#8706; &#x2202; partial differential
&exist; &#8707; &#x2203; there exists
&empty; &#8709; &#x2205; empty set = null set = diameter
&nabla; &#8711; &#x2207; nabla = backward difference
&isin; &#8712; &#x2208; element of
&notin; &#8713; &#x2209; not an element of
&ni; &#8715; &#x220B; contains as member
&prod; &#8719; &#x220F; n-ary product = product sign
&sum; &#8721; &#x2211; n-ary sumation
&minus; &#8722; &#x2212; minus sign
&lowast; &#8727; &#x2217; asterisk operator
&radic; &#8730; &#x221A; square root = radical sign
&prop; &#8733; &#x221D; proportional to
&infin; &#8734; &#x221E; infinity
&ang; &#8736; &#x2220; angle
&and; &#8743; &#x2227; logical and = wedge
&or; &#8744; &#x2228; logical or = vee
&cap; &#8745; &#x2229; intersection = cap
&cup; &#8746; &#x222A; union = cup
&int; &#8747; &#x222B; integral
&there4; &#8756; &#x2234; therefore
&sim; &#8764; &#x223C; tilde operator = varies with = similar to
&cong; &#8773; &#x2245; approximately equal to
&asymp; &#8776; &#x2248; almost equal to = asymptotic to
&ne; &#8800; &#x2260; not equal to
&equiv; &#8801; &#x2261; identical to
&le; &#8804; &#x2264; less-than or equal to
&ge; &#8805; &#x2265; greater-than or equal to
&sub; &#8834; &#x2282; subset of
&sup; &#8835; &#x2283; superset of
&nsub; &#8836; &#x2284; not a subset of
&sube; &#8838; &#x2286; subset of or equal to
&supe; &#8839; &#x2287; superset of or equal to
&oplus; &#8853; &#x2295; circled plus = direct sum
&otimes; &#8855; &#x2297; circled times = vector product
&perp; &#8869; &#x22A5; up tack = orthogonal to = perpendicular
&sdot; &#8901; &#x22C5; dot operator
&lceil; &#8968; &#x2308; left ceiling = APL upstile
&rceil; &#8969; &#x2309; right ceiling
&lfloor; &#8970; &#x230A; left floor = APL downstile
&rfloor; &#8971; &#x230B; right floor
&lang; &#9001; &#x2329; left-pointing angle bracket = bra
&rang; &#9002; &#x232A; right-pointing angle bracket = ket
&loz; &#9674; &#x25CA; lozenge
&spades; &#9824; &#x2660; black spade suit
&clubs; &#9827; &#x2663; black club suit = shamrock
&hearts; &#9829; &#x2665; black heart suit = valentine
&diams; &#9830; &#x2666; black diamond suit