НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

HTML Набори символів

HTML Набір символів HTML ASCII HTML WIN-1252 HTML ISO-8859 HTML Символи HTML UTF-8

HTML UTF-8

Latin Основний Latin Додатковий Latin Розширений A Latin Розширений B Модифіковані літери Діакритичні мітки Грецька і коптська мови Кирилічна основна Кирилічна додаткова

HTML Символи

Загальна пунктуація Валютні символи Букви подібні до символів Стрілки Математичні оператори Блочні малюнки Блочні елементи Геометричні форми Різні символи Телепні Емодзі Емодзі смайли Емодзі тони шкіри

HTML Сутності

HTML4 Сутності HTML5 Сутності A HTML5 Сутності B HTML5 Сутності C HTML5 Сутності D HTML5 Сутності E HTML5 Сутності F HTML5 Сутності G HTML5 Сутності H HTML5 Сутності I HTML5 Сутності J HTML5 Сутності K HTML5 Сутності L HTML5 Сутності M HTML5 Сутності N HTML5 Сутності O HTML5 Сутності P HTML5 Сутності Q HTML5 Сутності R HTML5 Сутності S HTML5 Сутності T HTML5 Сутності U HTML5 Сутності V HTML5 Сутності W HTML5 Сутності X HTML5 Сутності Y HTML5 Сутності Z

HTML Набори символів. Уроки W3Schools українською для початківців

En

UTF-8 C1 Елементи управління та додаткова Латиниця 1


Діапазон: десятковий 128-255. Шістнадцятковий 0080-00FF.

Якщо ви хочете, щоб будь-який із цих символів відображався в HTML, ви можете використати об’єкт HTML, наведений у таблиці нижче.

Якщо символ не має сутності HTML, ви можете використовувати десяткове (dec) або шістнадцяткове (hex) посилання.

Приклад

<p>Я буду відображати &pound;</p>
<p>Я буду відображати &#163;</p>
<p>Я буду відображати &#x00A3;</p>

Буде відображатись, як:

Я буду відображати £

Я буду відображати £

Я буду відображати £
Спробуйте самі »
Символ Dec Hex Сутність Назва
 16000A0&nbsp;NO-BREAK SPACE
¡16100A1&iexcl;INVERTED EXCLAMATION MARK
¢16200A2&cent;CENT SIGN
£16300A3&pound;POUND SIGN
¤16400A4&curren;CURRENCY SIGN
¥16500A5&yen;YEN SIGN
¦16600A6&brvbar;BROKEN BAR
§16700A7&sect;SECTION SIGN
¨16800A8&uml;DIAERESIS
©16900A9&copy;COPYRIGHT SIGN
ª17000AA&ordf;FEMININE ORDINAL INDICATOR
«17100AB&laquo;LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
¬17200AC&not;NOT SIGN
­17300AD&shy;SOFT HYPHEN
®17400AE&reg;REGISTERED SIGN
¯17500AF&macr;MACRON
°17600B0&deg;DEGREE SIGN
±17700B1&plusmn;PLUS-MINUS SIGN
²17800B2&sup2;SUPERSCRIPT TWO
³17900B3&sup3;SUPERSCRIPT THREE
´18000B4&acute;ACUTE ACCENT
µ18100B5&micro;MICRO SIGN
18200B6&para;PILCROW SIGN
·18300B7&middot;MIDDLE DOT
¸18400B8&cedil;CEDILLA
¹18500B9&sup1;SUPERSCRIPT ONE
º18600BA&ordm;MASCULINE ORDINAL INDICATOR
»18700BB&raquo;RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
¼18800BC&frac14;VULGAR FRACTION ONE QUARTER
½18900BD&frac12;VULGAR FRACTION ONE HALF
¾19000BE&frac34;VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
¿19100BF&iquest;INVERTED QUESTION MARK
À19200C0&Agrave;LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
Á19300C1&Aacute;LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
Â19400C2&Acirc;LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
Ã19500C3&Atilde;LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
Ä19600C4&Auml;LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
Å19700C5&Aring;LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
Æ19800C6&AElig;LATIN CAPITAL LETTER AE
Ç19900C7&Ccedil;LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
È20000C8&Egrave;LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
É20100C9&Eacute;LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
Ê20200CA&Ecirc;LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
Ë20300CB&Euml;LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
Ì20400CC&Igrave;LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
Í20500CD&Iacute;LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
Î20600CE&Icirc;LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
Ï20700CF&Iuml;LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
Ð20800D0&ETH;LATIN CAPITAL LETTER ETH
Ñ20900D1&Ntilde;LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
Ò21000D2&Ograve;LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
Ó21100D3&Oacute;LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
Ô21200D4&Ocirc;LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
Õ21300D5&Otilde;LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
Ö21400D6&Ouml;LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
×21500D7&times;MULTIPLICATION SIGN
Ø21600D8&Oslash;LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
Ù21700D9&Ugrave;LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
Ú21800DA&Uacute;LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
Û21900DB&Ucirc;LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
Ü22000DC&Uuml;LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
Ý22100DD&Yacute;LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
Þ22200DE&THORN;LATIN CAPITAL LETTER THORN
ß22300DF&szlig;LATIN SMALL LETTER SHARP S
à22400E0&agrave;LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
á22500E1&aacute;LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
â22600E2&acirc;LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
ã22700E3&atilde;LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
ä22800E4&auml;LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
å22900E5&aring;LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
æ23000E6&aelig;LATIN SMALL LETTER AE
ç23100E7&ccedil;LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
è23200E8&egrave;LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
é23300E9&eacute;LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
ê23400EA&ecirc;LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
ë23500EB&euml;LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
ì23600EC&igrave;LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
í23700ED&iacute;LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
î23800EE&icirc;LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
ï23900EF&iuml;LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
ð24000F0&eth;LATIN SMALL LETTER ETH
ñ24100F1&ntilde;LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
ò24200F2&ograve;LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
ó24300F3&oacute;LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
ô24400F4&ocirc;LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
õ24500F5&otilde;LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
ö24600F6&ouml;LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
÷24700F7&divide;DIVISION SIGN
ø24800F8&oslash;LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
ù24900F9&ugrave;LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
ú25000FA&uacute;LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
û25100FB&ucirc;LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
ü25200FC&uuml;LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
ý25300FD&yacute;LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
þ25400FE&thorn;LATIN SMALL LETTER THORN
ÿ25500FF&yuml;LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS

Елементи керування C1

Символи керування спочатку були розроблені для керування апаратними пристроями.

Символи управління не повинні відображатися в HTML.

Однак, оскільки вони визначені як символи в наборі символів ANSI, який використовується Windows, вони можуть відображатися, якщо ви використовуєте Windows.

Символ Dec Hex Управління
1280080CONTROL
1290081CONTROL
1300082BREAK PERMITTED HERE
ƒ1310083NO BREAK HERE
1320084INDEX
1330085NEXT LINE (NEL)
1340086START OF SELECTED AREA
1350087END OF SELECTED AREA
ˆ1360088CHARACTER TABULATION SET
1370089CHARACTER TABULATION WITH JUSTIFICATION
Š138008ALINE TABULATION SET
139008BPARTIAL LINE FORWARD
Œ140008CPARTIAL LINE BACKWARD
141008DREVERSE LINE FEED
Ž142008ESINGLE SHIFT TWO
143008FSINGLE SHIFT THREE
1440090DEVICE CONTROL STRING
1450091PRIVATE USE ONE
1460092PRIVATE USE TWO
1470093SET TRANSMIT STATE
1480094CANCEL CHARACTER
1490095MESSAGE WAITING
1500096START OF GUARDED AREA
1510097END OF GUARDED AREA
˜1520098START OF STRING
1530099CONTROL
š154009ASINGLE CHARACTER INTRODUCER
155009BCONTROL SEQUENCE INTRODUCER
œ156009CSTRING TERMINATOR
157009DOPERATING SYSTEM COMMAND
ž158009EPRIVACY MESSAGE
Ÿ159009FAPPLICATION PROGRAM COMMAND