НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
W3CSS. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

W3.CSS Слайд-шоу


Slideshow
Текст підпису
Coffee
Текст підпису
Sound
Текст підпису

Слайд-шоу вручну

Відображати слайд-шоу вручну за допомогою W3.CSS дуже легко.

Просто створіть багато елементів з однаковою назвою класу:

Приклад

<img class="mySlides" src="img_snowtops.jpg">
<img class="mySlides" src="img_lights.jpg">
<img class="mySlides" src="img_mountains.jpg">
<img class="mySlides" src="img_forest.jpg">

І дві кнопки для прокручування зображень:

Приклад

<button class="w3-button w3-display-left" onclick="plusDivs(-1)">&#10094;</button>
<button class="w3-button w3-display-right" onclick="plusDivs(+1)">&#10095;</button>

І додайте JavaScript для вибору зображень:

Приклад

var slideIndex = 1;
showDivs(slideIndex);

function plusDivs(n) {
  showDivs(slideIndex += n);
}

function showDivs(n) {
  var i;
  var x = document.getElementsByClassName("mySlides");
  if (n > x.length) {slideIndex = 1}
  if (n < 1) {slideIndex = x.length} ;
  for (i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i].style.display = "none";
  }
  x[slideIndex-1].style.display = "block";
}
Спробуйте самі »

Пояснення JavaScript

Спочатку встановіть slideIndex на 1. (Перше зображення)

Потім викличте showDivs(), щоб відобразити перше зображення.

Коли користувач натискає одну з кнопок, викликається plusDivs().

Функція plusDivs() віднімає один або додає один до slideIndex.

Функція showDiv() приховує (display="none") усі елементи з назвою класу "mySlides" і відображає (display="block") елемент із заданим slideIndex.

Якщо slideIndex вищий за кількість елементів (x.length), slideIndex встановлюється на нуль.

Якщо slideIndex менше 1, для нього встановлюється кількість елементів (x.length).


Автоматичне слайд-шоу

Automatic Slideshow Automatic Slideshow Automatic Slideshow

Відображати автоматичне слайд-шоу ще простіше.

Вам потрібен лише трохи інший код JavaScript:

Приклад

var slideIndex = 0;
carousel();

function carousel() {
  var i;
  var x = document.getElementsByClassName("mySlides");
  for (i = 0; i < x.length; i++) {
    x[i].style.display = "none";
  }
  slideIndex++;
  if (slideIndex > x.length) {slideIndex = 1}
  x[slideIndex-1].style.display = "block";
  setTimeout(carousel, 2000); // Змінюйте зображення кожні 2 секунди
}
Спробуйте самі »

HTML Слайди

Слайди не обов’язково мають бути зображеннями.

Це може бути будь-який вміст HTML:

Слайд 1

Lorem ipsum

Слайд 2

Lorem ipsum

Слайд 3

Lorem ipsum

Приклад

<div class="mySlides">
  <div class="w3-container w3-red">
    <h1><b>Чи знаєте ви?</b></h1>
    <h1><i>До 2025 року на Земній кулі має бути повністю знищено всіх московитів як хибну гілку еволюції</i></h1>
  </div>
</div>
Спробуйте самі »

Підпис до слайд-шоу

Snow, Norway
Snow, Norway
Northern lights, Norway
Northern Lights, Norway
Beautiful Mountains
Beautiful Mountains
The Rain Forest
The Rain Forest
Гори
Mountains!

Додайте текст підпису для кожного слайда зображення за допомогою класів w3-display-* (верхній лівий, верхній середній, верхній правий, нижній лівий, нижній середній, нижній правий, лівий, правий або середній):

Приклад

<div class="w3-display-container mySlides">
  <img src="../images/img_snowtops.jpg" style="width:100%">
  <div class="w3-display-bottomleft w3-container w3-padding-16 w3-black">
    French Alps
 </div>
</div>
Спробуйте самі »

Індикатори показу слайдів

Приклад використання кнопок для вказівки кількості слайдів у слайд-шоу та того, який слайд зараз переглядає користувач.

Природа Сніг Гори

Приклад

<div class="w3-center">
  <button class="w3-button" onclick="plusDivs(-1)">&#10094; Prev</button>
  <button class="w3-button" onclick="plusDivs(1)">Next &#10095;</button>

  <button class="w3-button demo" onclick="currentDiv(1)">1</button>
  <button class="w3-button demo" onclick="currentDiv(2)">2</button>
  <button class="w3-button demo" onclick="currentDiv(3)">3</button>
</div>
Спробуйте самі »

Інший приклад:

Природа Сніг Гори

Приклад

<div class="w3-content w3-display-container">
  <img class="mySlides" src="img_nature.jpg">
  <img class="mySlides" src="img_snowtops.jpg">
  <img class="mySlides" src="img_mountains.jpg">
  <div class="w3-center w3-display-bottommiddle" style="width:100%">
    <div class="w3-left" onclick="plusDivs(-1)">&#10094;</div>
    <div class="w3-right" onclick="plusDivs(1)">&#10095;</div>
    <span class="w3-badge demo w3-border" onclick="currentDiv(1)"></span>
    <span class="w3-badge demo w3-border" onclick="currentDiv(2)"></span>
    <span class="w3-badge demo w3-border" onclick="currentDiv(3)"></span>
  </div>
</div>
Спробуйте самі »

Зображення як індикатори

Приклад використання зображень як індикаторів:

Природа Сніг Гори
Природа
Сніг
Гори

Приклад

<div class="w3-content" style="max-width:1200px">
  <img class="mySlides" src="../images/img_nature_wide.jpg" style="width:100%">
  <img class="mySlides" src="../images/img_snow_wide.jpg" style="width:100%">
  <img class="mySlides" src="../images/img_mountains_wide.jpg" style="width:100%">

  <div class="w3-row-padding w3-section">
    <div class="w3-col s4">
      <img class="demo w3-opacity" src="../images/img_nature_wide.jpg"
      style="width:100%" onclick="currentDiv(1)">
    </div>
    <div class="w3-col s4">
      <img class="demo w3-opacity" src="../images/img_snow_wide.jpg"
      style="width:100%;display:none" onclick="currentDiv(2)">
    </div>
    <div class="w3-col s4">
      <img class="demo w3-opacity" src="../images/img_mountains_wide.jpg"
      style="width:100%;display:none" onclick="currentDiv(3)">
    </div>
  </div>
</div>
Спробуйте самі »

Кілька слайд-шоу на одній сторінці

Щоб керувати кількома слайд-шоу на одній сторінці, ви повинні класифікувати членів кожної групи слайд-шоу різними класами:

Приклад

<div class="w3-content">
<img class="mySlides1" src="img_snowtops.jpg" style="width:100%">
<img class="mySlides1" src="img_lights.jpg" style="width:100%">
<img class="mySlides1" src="img_mountains.jpg" style="width:100%">
<img class="mySlides1" src="img_forest.jpg" style="width:100%">
</div>

<div class="w3-content">
<img class="mySlides2" src="img_la.jpg" style="width:100%">
<img class="mySlides2" src="img_ny.jpg" style="width:100%">
<img class="mySlides2" src="img_chicago.jpg" style="width:100%">
</div>
Спробуйте самі »

Анімовані слайди

Ковзайте або поступово змінюйте елемент зверху, знизу, зліва чи справа на екрані за допомогою класів w3-animate-*.

Анімовані слайди Анімовані слайди Анімовані слайди

Приклад

<img class="mySlides w3-animate-top"    src="img_01.jpg">
<img class="mySlides w3-animate-bottom" src="img_02.jpg">
<img class="mySlides w3-animate-top"    src="img_03.jpg">
<img class="mySlides w3-animate-bottom" src="img_04.jpg">
Спробуйте самі »

Анімація згасання

Клас w3-animate-fading плавно з’являється та згасає елемент (приблизно 10 секунд).

Анімація згасання Анімація згасання Анімація згасання

Приклад

<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img_01.jpg">
<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img_02.jpg">
<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img_03.jpg">
<img class="mySlides w3-animate-fading" src="img_04.jpg">
Спробуйте самі »