НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

CSS Підручник

CSS СТАРТ CSS Інтро CSS Синтаксис CSS Селектори CSS Як підключити CSS Коментарі CSS Кольори CSS Фони CSS Межі CSS Поля CSS Внутрішній відступ CSS Висота/Ширина CSS Блочна модель CSS Контур CSS Текст CSS Шрифти CSS Іконки CSS Посилання CSS Списки CSS Таблиці CSS Display CSS Max-Width CSS Position CSS Z-index CSS Overflow CSS Float CSS Inline-Block CSS Вирівнювання CSS Комбінатори CSS Псевдо-класи CSS Псевдо-елементи CSS Непрозорість CSS Панель навігації CSS Випадаючі списки CSS Галерея зображень CSS Спрайти зображень CSS Селектори атрибутів CSS Форми CSS Лічильники CSS Макет веб-сайту CSS Одиниці CSS Специфічності

CSS Продвинутий

CSS Закруглені кути CSS Межі зображень CSS Фони CSS Кольори CSS Градієнти CSS Тіні CSS Ефекти тексту CSS Веб-шрифти CSS 2D Трансформації CSS 3D Трансформації CSS Переходи CSS Анімації CSS Підказки CSS Стилі зображень CSS Підгонка об'єкту CSS Кнопки CSS Нумерація сторінок CSS Кілька стовпців CSS Користувальницький інтерфейс CSS Змінні CSS Розміри блоків CSS Медіа-запити CSS Приклади медіа-запитів CSS Flexbox

CSS Адаптивний

RWD Інтро RWD Область перегляду RWD Вигляд сітки RWD Медіа-запити RWD Зображення RWD Відео RWD Фреймворки RWD Шаблони

CSS Grid (Сітка)

Grid Інтро Grid Контейнер Grid Елементи

CSS Приклади

CSS Шаблони CSS Приклади CSS Вікторина CSS Вправи CSS Сертифікат

CSS Довідники

CSS Довідник CSS Селектори CSS Функції CSS Довідник аудіо CSS Безпечні веб-шрифти CSS Анімація CSS Одиниці CSS PX-EM Конвертер CSS Кольори CSS Значення кольору CSS Значення за замовчуванням CSS Підтримка браузерами

Place for your advertisement!
CSS3. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

CSS Padding - Внутрішній відступ


Заповнення (внутрішній відступ) використовується для створення простору навколо вмісту елемента всередині будь-яких визначених меж.

Цей елемент має внутрішній відступ 70px.

Спробуйте самі »

CSS Padding - Внутрішній відступ

CSS властивості padding використовуються для створення простору навколо змісту елемента всередині будь-яких визначених меж.

Завдяки CSS у вас є повний контроль над відступом. Є властивості для встановлення відступів для кожної сторони елемента (згори, справа, знизу та зліва).


Padding - Окремі сторони

CSS має властивості для визначення відступу для кожної сторони елемента:

 • padding-top - вгорі
 • padding-right - справа
 • padding-bottom - знизу
 • padding-left - зліва

Всі властивості padding можуть мати наступні значення:

 • length - визначає відступ в пікселях, pt, см і т.д.
 • % - визначає відступ в % від ширини елемента, що його містить
 • inherit - визначає, що відступ має бути успадковано від батьківського елемента

Примітка: Негативні значення не допускаються!

Приклад

Встановіть різні відступи для всіх чотирьох сторін елемента <div>

div {
  padding-top: 50px;
  padding-right: 30px;
  padding-bottom: 50px;
  padding-left: 80px;
}
Спробуйте самі »

Padding - Скорочена властивість

Щоб скоротити код, можна вказати всі властивості відступу в одній властивості.

Властивість padding - це скорочена властивість для наступних індивідуальних властивостей відступу:

 • padding-top
 • padding-right
 • padding-bottom
 • padding-left

Ось як це працює:

Якщо властивість padding має чотири значення:

 • padding: 25px 50px 75px 100px;
  • верхній відступ 25px
  • правий відступ 50px
  • нижній відступ 75px
  • лівий відступ 100px

Приклад

Використовуйте скорочену властивість padding з чотирма значеннями:

div {
  padding: 25px 50px 75px 100px;
}
Спробуйте самі »

Якщо властивість padding має три значення:

 • padding: 25px 50px 75px;
  • верхній відступ 25px
  • правий і лівий відступи 50px
  • нижній відступ 75px

Приклад

Використовуйте скорочену властивість padding з трьома значеннями:

div {
  padding: 25px 50px 75px;
}
Спробуйте самі »

Якщо властивість padding має два значення:

 • padding: 25px 50px;
  • верхній і нижній відступи 25px
  • правий і лівий відступи 50px

Приклад

Використовуйте скорочену властивість padding з двома значеннями:

div {
  padding: 25px 50px;
}
Спробуйте самі »

Якщо властивість padding має одне значення:

 • padding: 25px;
  • всі чотири відступи 25px

Приклад

Використовуйте скорочену властивість padding з одним значенням:

div {
  padding: 25px;
}
Спробуйте самі »

Padding та Width

CSS властивість width визначає ширину області змісту елементу. Область змісту - це частина всередині відступу, межі і поля елемента (блочна модель).

Якщо елемент має визначену ширину, доданий до цього елементу відступ буде додано до загальної ширини елемента. Часто це небажаний результат.

Приклад

Тут елемент <div> має ширину 300 пікселів. Однак фактична ширина елемента <div> буде 350 пікселів (300 пікселів + 25 пікселів зліва + 25 пікселів справа):

div {
  width: 300px;
  padding: 25px;
}
Спробуйте самі »

Щоб зберегти ширину 300 пікселів, незалежно від кількості відступів, ви можете використовувати властивість box-sizing. Це змушує елемент зберігати свою ширину; якщо ви збільшите відступ, доступний простір змісту зменшиться.

Приклад

Використовуйте властивість box-sizing, щоб ширина залишалася рівною 300 пікселів, незалежно від кількості відступів:

div {
  width: 300px;
  padding: 25px;
  box-sizing: border-box;
}
Спробуйте самі »

Більше прикладів

Встановіть лівий відступ
Цей приклад демонструє, як встановити лівий відступ елемента <p>.

Встановіть правий відступ
Цей приклад демонструє, як встановити правий відступ елемента <p>.

Встановіть верхній відступ
Цей приклад демонструє, як встановити верхній відступ елемента <p>.

Встановіть нижній відступ
Цей приклад демонструє, як встановити нижній відступ елемента <p>.


Перевірте себе за допомогою вправ!


Всі CSS властивості відступу

Властивість Опис
padding Скорочена властивість для встановлення всіх властивостей відступу в одній об’яві
padding-bottom Встановлює нижній відступ елемента
padding-left Встановлює лівий відступ елемента
padding-right Встановлює правий відступ елемента
padding-top Встановлює верхній відступ елемента