НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

CSS Підручник

CSS СТАРТ CSS Інтро CSS Синтаксис CSS Селектори CSS Як підключити CSS Коментарі CSS Кольори CSS Фони CSS Межі CSS Поля CSS Внутрішній відступ CSS Висота/Ширина CSS Блочна модель CSS Контур CSS Текст CSS Шрифти CSS Іконки CSS Посилання CSS Списки CSS Таблиці CSS Display CSS Max-Width CSS Position CSS Z-index CSS Overflow CSS Float CSS Inline-Block CSS Вирівнювання CSS Комбінатори CSS Псевдо-класи CSS Псевдо-елементи CSS Непрозорість CSS Панель навігації CSS Випадаючі списки CSS Галерея зображень CSS Спрайти зображень CSS Селектори атрибутів CSS Форми CSS Лічильники CSS Макет веб-сайту CSS Одиниці CSS Специфічності CSS !important CSS Математичні функції

CSS Розширений

CSS Закруглені кути CSS Межі зображень CSS Фони CSS Кольори CSS Кольори. Ключові слова CSS Градієнти CSS Тіні CSS Ефекти тексту CSS Веб-шрифти CSS 2D Трансформації CSS 3D Трансформації CSS Переходи CSS Анімації CSS Підказки CSS Стилі зображень CSS Image Reflection CSS Підгонка об'єкту CSS object-position CSS Masking CSS Кнопки CSS Нумерація сторінок CSS Кілька стовпців CSS Користувальницький інтерфейс CSS Змінні CSS Розміри блоків CSS Медіа-запити CSS Приклади медіа-запитів CSS Flexbox

CSS Адаптивний

RWD Інтро RWD Область перегляду RWD Вигляд сітки RWD Медіа-запити RWD Зображення RWD Відео RWD Фреймворки RWD Шаблони

CSS Grid (Сітка)

Grid Інтро Grid Контейнер Grid Елементи

CSS SASS

Підручник

CSS Приклади

CSS Шаблони CSS Приклади CSS Вікторина CSS Вправи CSS Сертифікат

CSS Довідники

CSS Довідник CSS Селектори CSS Функції CSS Довідник аудіо CSS Безпечні веб-шрифти CSS Анімація CSS Одиниці CSS PX-EM Конвертер CSS Кольори CSS Значення кольору CSS Значення за замовчуванням CSS Підтримка браузерами

CSS3. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

CSS 2D Трансформації


CSS 2D Трансформації

CSS-трансформації (перетворення) дозволяють переміщувати, обертати, масштабувати та нахиляти елементи.

Наведіть курсор миші на елемент нижче, щоб побачити 2D-трансформацію:

2D поворот

В цьому розділі ви дізнаєтесь про наступні CSS властивості:

  • transform

Підтримка браузерами

Числа в таблиці вказують першу версію браузера, яка повністю підтримує властивість.

Властивість
transform 36.0
10.0
16.0
9.0
23.0

Спеціальні браузерні префікси

Деяким старим браузерам потрібні спеціальні префікси (-ms- або -webkit-) для розуміння властивостей 2D-трансформації:

Приклад

div {
  -ms-transform: rotate(20deg); /* IE 9 */
  -webkit-transform: rotate(20deg); /* Safari до 9.0 */
  transform: rotate(20deg); /* Стандартний синтаксис */
}
Спробуйте самі »

CSS Методи 2D трансформацій

За допомогою CSS властивості transform ви можете використовувати наступні методи 2D-трансформації:

  • translate()
  • rotate()
  • scaleX()
  • scaleY()
  • scale()
  • skewX()
  • skewY()
  • skew()
  • matrix()

Підказка: Ви дізнаєтесь про 3D-трансформації в наступному розділі.


Метод translate()

Translate

Метод translate() переміщує елемент із його поточної позиції (відповідно до параметрів, вказаними для осі X та осі Y).

В наступному прикладі елемент <div> переміщується на 50 пікселів праворуч і на 100 пікселів нижче його поточної позиції:

Приклад

div {
  transform: translate(50px, 100px);
}
Спробуйте самі »

Метод rotate()

Rotate

Метод rotate() обертає елемент за годинниковою або проти годинникової стрілки відповідно заданому градусу.

В наступному прикладі елемент <div> повертається за годинниковою стрілкою на 20 градусів:

Приклад

div {
  transform: rotate(20deg);
}
Спробуйте самі »

Використання негативних значень буде обертати елемент проти годинникової стрілки.

В наступному прикладі елемент <div> повертається проти годинникової стрілки на 20 градусів:

Приклад

div {
  transform: rotate(-20deg);
}
Спробуйте самі »

Метод scale()

Scale

Метод scale() збільшує або зменшує розмір елемента (відповідно до параметрів, вказаними для ширини та висоти).

В наступному прикладі елемент <div> збільшується в два рази у порівнянні з його початковою шириною та в три рази у порівнянні з його початковою висотою:

Приклад

div {
 transform: scale(2, 3);
}
Спробуйте самі »

В наступному прикладі елемент <div> зменшується до половини його початкової ширини та висоти:

Приклад

div {
 transform: scale(0.5, 0.5);
}
Спробуйте самі »

Метод scaleX()

Метод scaleX() збільшує або зменшує ширину елемента.

В наступному прикладі елемент <div> збільшується в два рази у порівнянні з його початковою шириною:

Приклад

div {
 transform: scaleX(2);
}
Спробуйте самі »

В наступному прикладі елемент <div> зменшується до половини його початкової ширини:

Приклад

div {
 transform: scaleX(0.5);
}
Спробуйте самі »

Метод scaleY()

Метод scaleY() збільшує або зменшує висоту елемента.

В наступному прикладі елемент <div> збільшується в три рази від його початкової висоти:

Приклад

div {
 transform: scaleY(3);
}
Спробуйте самі »

В наступному прикладі елемент <div> зменшується до половини його початкової висоти:

Приклад

div {
 transform: scaleY(0.5);
}
Спробуйте самі »

Метод skewX()

Метод skewX() нахиляє елемент вздовж осі X на заданий кут.

Наступний приклад нахиляє елемент <div> на 20 градусів по осі X:

Приклад

div {
 transform: skewX(20deg);
}
Спробуйте самі »

Метод skewY()

Метод skewY() нахиляє елемент вздовж осі Y на заданий кут.

Наступний приклад нахиляє елемент <div> на 20 градусів вздовж осі Y:

Приклад

div {
 transform: skewY(20deg);
}
Спробуйте самі »

Метод skew()

Метод skew() нахиляє елемент вздовж осі X та Y на задані кути.

В наступному прикладі елемент <div> нахиляється на 20 градусів по осі X та на 10 градусів по осі Y:

Приклад

div {
 transform: skew(20deg, 10deg);
}
Спробуйте самі »

Якщо другий параметр не вказано, він має нульове значення. Наступний приклад нахиляє елемент <div> на 20 градусів вздовж осі X:

Приклад

div {
 transform: skew(20deg);
}
Спробуйте самі »

Метод matrix()

Rotate

Метод matrix() об’єднує всі методи 2D-трансформацій в один.

Метод matrix() приймає шість параметрів, що містять математичні функції, які дозволяють обертати, масштабувати, переміщувати (переводити) та нахиляти елементи.

Параметри по порядку слідування: matrix(scaleX(),skewY(),skewX(),scaleY(),translateX(),translateY())

Приклад

div {
  transform: matrix(1, -0.3, 0, 1, 0, 0);
}
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ!


CSS Властивості трансформації

В наступній таблиці перераховані всі властивості 2D-трансформації:

Властивість Опис
transform Застосовує 2D або 3D трансформацію до елементу
transform-origin Дозволяє змінити положення трансформованих елементів

CSS 2D Методи трансформації

Функція Опис
matrix(n,n,n,n,n,n) Визначає 2D-трансформацію, використовуючи матрицю із шести значень
translate(x,y) Визначає 2D переміщення, переміщення елемента вздовж осі X та Y
translateX(n) Визначає 2D-переміщення, переміщуючи елемент вздовж осі X
translateY(n) Визначає 2D-переміщення, переміщуючи елемент вздовж осі Y
scale(x,y) Визначає розмір 2D трансформації, змінюючи ширину та висоту елементів
scaleX(n) Визначає розмір 2D трансформації, змінюючи ширину елемента
scaleY(n) Визначає розмір 2D трансформації, змінюючи висоту елемента
rotate(angle) Визначає 2D повертання, кут вказується в параметрі
skew(x-angle,y-angle) Визначає здвиг 2D трансформації по осі X та Y
skewX(angle) Визначає здвиг 2D трансформації по осі X
skewY(angle) Визначає здвиг 2D трансформації по осі Y