НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

CSS Підручник

CSS СТАРТ CSS Інтро CSS Синтаксис CSS Селектори CSS Як підключити CSS Коментарі CSS Кольори CSS Фони CSS Межі CSS Поля CSS Внутрішній відступ CSS Висота/Ширина CSS Блочна модель CSS Контур CSS Текст CSS Шрифти CSS Іконки CSS Посилання CSS Списки CSS Таблиці CSS Display CSS Max-Width CSS Position CSS Z-index CSS Overflow CSS Float CSS Inline-Block CSS Вирівнювання CSS Комбінатори CSS Псевдо-класи CSS Псевдо-елементи CSS Непрозорість CSS Панель навігації CSS Випадаючі списки CSS Галерея зображень CSS Спрайти зображень CSS Селектори атрибутів CSS Форми CSS Лічильники CSS Макет веб-сайту CSS Одиниці CSS Специфічності CSS !important CSS Математичні функції

CSS Розширений

CSS Закруглені кути CSS Межі зображень CSS Фони CSS Кольори CSS Кольори. Ключові слова CSS Градієнти CSS Тіні CSS Ефекти тексту CSS Веб-шрифти CSS 2D Трансформації CSS 3D Трансформації CSS Переходи CSS Анімації CSS Підказки CSS Стилі зображень CSS Image Reflection CSS Підгонка об'єкту CSS object-position CSS Masking CSS Кнопки CSS Нумерація сторінок CSS Кілька стовпців CSS Користувальницький інтерфейс CSS Змінні CSS Розміри блоків CSS Медіа-запити CSS Приклади медіа-запитів CSS Flexbox

CSS Адаптивний

RWD Інтро RWD Область перегляду RWD Вигляд сітки RWD Медіа-запити RWD Зображення RWD Відео RWD Фреймворки RWD Шаблони

CSS Grid (Сітка)

Grid Інтро Grid Контейнер Grid Елементи

CSS SASS

Підручник

CSS Приклади

CSS Шаблони CSS Приклади CSS Вікторина CSS Вправи CSS Сертифікат

CSS Довідники

CSS Довідник CSS Селектори CSS Функції CSS Довідник аудіо CSS Безпечні веб-шрифти CSS Анімація CSS Одиниці CSS PX-EM Конвертер CSS Кольори CSS Значення кольору CSS Значення за замовчуванням CSS Підтримка браузерами

CSS3. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

CSS Flex Елементи


Дочірні елементи

Прямі дочірні елементи гнучкого контейнера автоматично стають гнучкими (flex) елементами.

1

2

3

4

Елемент вище представляє чотири синіх гнучких елемента всередині сірого гнучкого контейнера.

Приклад

<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div>3</div>
  <div>4</div>
</div>
Спробуйте самі »

Властивості гнучкого елемента:


Властивість order

Властивість order визначає порядок гнучких елементів.

1

2

3

4

Перший гнучкий елемент в коді не обов’язково має відображатися як перший елемент в макеті.

Значення order має бути числом, значення за замовчуванням - 0.

Приклад

Властивість order може змінювати порядок гнучких елементів:

<div class="flex-container">
  <div style="order: 3">1</div>
  <div style="order: 2">2</div>
  <div style="order: 4">3</div>
  <div style="order: 1">4</div>
</div>
Спробуйте самі »

Властивість flex-grow

Властивість flex-grow визначає, наскільки гнучкий елемент буде збільшуватись відносно інших гнучких елементів.

1

2

3

Значення має бути числом, значення за замовчуванням - 0.

Приклад

Зробіть так, щоб третій гнучкий елемент збільшувався у вісім разів швидше, ніж інші гнучкі елементи:

<div class="flex-container">
  <div style="flex-grow: 1">1</div>
  <div style="flex-grow: 1">2</div>
  <div style="flex-grow: 8">3</div>
</div>
Спробуйте самі »

Властивість flex-shrink

Властивість flex-shrink визначає, наскільки гнучкий елемент буде стискатися у порівнянні з іншими гнучкими елементами.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Значення має бути числом, значення за замовчуванням - 1.

Приклад

Не дозволяйте третьому гнучкому елементу стискатися так само сильно, як іншим гнучким елементам:

<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div style="flex-shrink: 0">3</div>
  <div>4</div>
  <div>5</div>
  <div>6</div>
  <div>7</div>
  <div>8</div>
  <div>9</div>
  <div>10</div>
</div>
Спробуйте самі »

Властивість flex-basis

Властивість flex-basis визначає початкову довжину гнучкого елемента.

1

2

3

4

Приклад

Встановіть початкову довжину третього гнучкого елемента на 200 пікселів:

<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div style="flex-basis: 200px">3</div>
  <div>4</div>
</div>
Спробуйте самі »

Властивість flex

Властивість flex є скороченою властивістю для flex-grow, flex-shrink та flex-basis властивостей.

Приклад

Зробіть третій гнучкий елемент таким, що не зростає (0), не стискається (0) і з початковою довжиною 200 пікселів:

<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div style="flex: 0 0 200px">3</div>
  <div>4</div>
</div>
Спробуйте самі »

Властивість align-self

Властивість align-self визначає вирівнювання для обраного елемента всередині гнучкого контейнера.

Властивість align-self перевизначає вирівнювання за замовчуванням, встановлене властивістю контейнера align-items.

1

2

3

4

В цих прикладах ми використовуємо контейнер висотою 200 пікселів, щоб краще продемонструвати властивість align-self:

Приклад

Вирівняйте третій гнучкий елемент посередині контейнера:

<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div>2</div>
  <div style="align-self: center">3</div>
  <div>4</div>
</div>
Спробуйте самі »

Приклад

Вирівняйте другий гнучкий елемент вгорі контейнера, а третій гнучкий елемент - внизу контейнера:

<div class="flex-container">
  <div>1</div>
  <div style="align-self: flex-start">2</div>
  <div style="align-self: flex-end">3</div>
  <div>4</div>
</div>
Спробуйте самі »

Властивості елементів CSS Flexbox

В наступній таблиці перераховані всі властивості елементів CSS Flexbox:

Властивість Опис
align-self Визначає вирівнювання для гнучкого елемента (перевизначає властивість гнучкого контейнера align-items)
flex Скорочена властивість для властивостей flex-grow, flex-shrink та flex-base
flex-basis Визначає початкову довжину гнучкого елемента
flex-grow Визначає, наскільки гнучкий елемент буде збільшуватись відносно інших гнучких елементів в тому самому контейнері
flex-shrink Визначає, наскільки гнучкий елемент буде стискатися в порівнянні з іншими гнучкими елементами в тому самому контейнері
order Визначає порядок гнучких елементів в одному контейнері