НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

CSS Підручник

CSS СТАРТ CSS Інтро CSS Синтаксис CSS Селектори CSS Як підключити CSS Коментарі CSS Кольори CSS Фони CSS Межі CSS Поля CSS Внутрішній відступ CSS Висота/Ширина CSS Блочна модель CSS Контур CSS Текст CSS Шрифти CSS Іконки CSS Посилання CSS Списки CSS Таблиці CSS Display CSS Max-Width CSS Position CSS Z-index CSS Overflow CSS Float CSS Inline-Block CSS Вирівнювання CSS Комбінатори CSS Псевдо-класи CSS Псевдо-елементи CSS Непрозорість CSS Панель навігації CSS Випадаючі списки CSS Галерея зображень CSS Спрайти зображень CSS Селектори атрибутів CSS Форми CSS Лічильники CSS Макет веб-сайту CSS Одиниці CSS Специфічності CSS !important CSS Математичні функції

CSS Розширений

CSS Закруглені кути CSS Межі зображень CSS Фони CSS Кольори CSS Кольори. Ключові слова CSS Градієнти CSS Тіні CSS Ефекти тексту CSS Веб-шрифти CSS 2D Трансформації CSS 3D Трансформації CSS Переходи CSS Анімації CSS Підказки CSS Стилі зображень CSS Image Reflection CSS Підгонка об'єкту CSS object-position CSS Masking CSS Кнопки CSS Нумерація сторінок CSS Кілька стовпців CSS Користувальницький інтерфейс CSS Змінні CSS Розміри блоків CSS Медіа-запити CSS Приклади медіа-запитів CSS Flexbox

CSS Адаптивний

RWD Інтро RWD Область перегляду RWD Вигляд сітки RWD Медіа-запити RWD Зображення RWD Відео RWD Фреймворки RWD Шаблони

CSS Grid (Сітка)

Grid Інтро Grid Контейнер Grid Елементи

CSS SASS

Підручник

CSS Приклади

CSS Шаблони CSS Приклади CSS Сніпети CSS Вікторина CSS Вправи CSS Сертифікат

CSS Довідники

CSS Довідник CSS Селектори CSS Функції CSS Довідник аудіо CSS Безпечні веб-шрифти CSS Анімація CSS Одиниці CSS PX-EM Конвертер CSS Кольори CSS Значення кольору CSS Значення за замовчуванням CSS Підтримка браузерами

CSS3. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

CSS Grid Layout Модуль


Header

Menu

Main

Right

Footer

Спробуйте самі »


Grid Layout / Макет сітки

Модуль CSS Grid Layout пропонує систему макета на основі сітки з рядками та стовпцями, що полегшує розробку веб-сторінок без використання плаваючих елементів і позиціонування.


Підтримка браузерами

Властивості сітки підтримуються в усіх сучасних браузерах.

57.0 16.0 52.0 10 44

Елементи сітки

Макет сітки складається з батьківського елемента та одного або кількох дочірніх елементів.

Приклад

<div class="grid-container">
  <div class="grid-item">1</div>
  <div class="grid-item">2</div>
  <div class="grid-item">3</div>
  <div class="grid-item">4</div>
  <div class="grid-item">5</div>
  <div class="grid-item">6</div>
  <div class="grid-item">7</div>
  <div class="grid-item">8</div>
  <div class="grid-item">9</div>
</div>

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Спробуйте самі »


Властивість display

Елемент HTML стає контейнером сітки, якщо його властивість display має значення grid або inline-grid.

Приклад

.grid-container {
  display: grid;
}

Спробуйте самі »

Приклад

.grid-container {
  display: inline-grid;
}

Спробуйте самі »

Усі прямі дочірні елементи контейнера сітки автоматично стають елементами сітки.


Стовпці сітки

Вертикальні лінії елементів сітки називаються стовпцями.

grid columns

Рядки сітки

Горизонтальні лінії елементів сітки називаються рядками.

grid rows

Проміжки сітки

Місце між кожним стовпцем/рядком називається проміжками.

grid gaps

Ви можете налаштувати розмір проміжку за допомогою однієї з наведених нижче властивостей:

  • column-gap
  • row-gap
  • gap

Приклад

Властивість column-gap встановлює проміжок між стовпцями:

.grid-container {
  display: grid;
  column-gap: 50px;
}

Спробуйте самі »

Приклад

Властивість row-gap встановлює проміжок між рядками:

.grid-container {
  display: grid;
  row-gap: 50px;
}

Спробуйте самі »

Приклад

Властивість gap є скороченою властивістю для властивостей row-gap та column-gap:

.grid-container {
  display: grid;
  gap: 50px 100px;
}

Спробуйте самі »

Приклад

Властивість gap також можна використовувати, щоб установити проміжок між рядками та стовпчиками в одному значенні:

.grid-container {
  display: grid;
  gap: 50px;
}

Спробуйте самі »


Рядки сітки

Лінії між стовпцями називаються рядками стовпців.

Лінії між рядками називаються рядками рядків (або просто рядками).

grid lines

Зверніться до номерів рядків, коли розміщуєте елемент grid в контейнері сітки:

Приклад

Розмістіть елемент grid в рядку стовпця 1 і нехай він закінчується в рядку стовпця 3:

.item1 {
  grid-column-start: 1;
  grid-column-end: 3;
}

Спробуйте самі »

Приклад

Розмістіть елемент grid в рядку 1 і нехай він закінчиться в рядку 3:

.item1 {
  grid-row-start: 1;
  grid-row-end: 3;
}

Спробуйте самі »


Всі властивості CSS Grid

Властивість Опис
column-gap Визначає проміжок між колонками
gap Скорочена властивість для властивостей row-gap та column-gap
grid Скорочена властивість для властивостей grid-template-rows, grid-template-columns, grid-template-areas, grid-auto-rows, grid-auto-columns та grid-auto -flow
grid-area Або вказує назву для елемента grid, або ця властивість є скороченою властивістю для властивостей grid-row-start, grid-column-start, grid-row -end та grid-column-end
grid-auto-columns Визначає розмір стовпця за умовчанням
grid-auto-flow Визначає, як автоматично розміщені елементи вставляють у сітку
grid-auto-rows Визначає розмір рядка за умовчанням
grid-column Скорочена властивість для властивостей grid-column-start та grid-column-end
grid-column-end Визначає, де закінчувати елемент grid
grid-column-gap Визначає розмір проміжку між колонками
grid-column-start Визначає, з чого почати елемент grid
grid-gap Скорочена властивість для властивостей grid-row-gap та grid-column-gap
grid-row Скорочена властивість для властивостей grid-row-start та grid-row-end
grid-row-end Визначає, де закінчувати елемент grid
grid-row-gap Визначає розмір проміжку між рядками
grid-row-start Визначає, де почати елемент grid
grid-template Скорочена властивість для властивостей grid-template-rows, grid-template-columns та grid-areas
grid-template-areas Визначає спосіб відображення стовпців і рядків за допомогою іменованих елементів сітки
grid-template-columns Визначає розмір стовпців і кількість стовпців у макеті сітки
grid-template-rows Визначає розмір рядків у макеті сітки
row-gap Визначає проміжок між рядками сітки