НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

CSS Підручник

CSS СТАРТ CSS Інтро CSS Синтаксис CSS Селектори CSS Як підключити CSS Коментарі CSS Кольори CSS Фони CSS Межі CSS Поля CSS Внутрішній відступ CSS Висота/Ширина CSS Блочна модель CSS Контур CSS Текст CSS Шрифти CSS Іконки CSS Посилання CSS Списки CSS Таблиці CSS Display CSS Max-Width CSS Position CSS Z-index CSS Overflow CSS Float CSS Inline-Block CSS Вирівнювання CSS Комбінатори CSS Псевдо-класи CSS Псевдо-елементи CSS Непрозорість CSS Панель навігації CSS Випадаючі списки CSS Галерея зображень CSS Спрайти зображень CSS Селектори атрибутів CSS Форми CSS Лічильники CSS Макет веб-сайту CSS Одиниці CSS Специфічності CSS !important CSS Математичні функції

CSS Розширений

CSS Закруглені кути CSS Межі зображень CSS Фони CSS Кольори CSS Кольори. Ключові слова CSS Градієнти CSS Тіні CSS Ефекти тексту CSS Веб-шрифти CSS 2D Трансформації CSS 3D Трансформації CSS Переходи CSS Анімації CSS Підказки CSS Стилі зображень CSS Image Reflection CSS Підгонка об'єкту CSS object-position CSS Masking CSS Кнопки CSS Нумерація сторінок CSS Кілька стовпців CSS Користувальницький інтерфейс CSS Змінні CSS Розміри блоків CSS Медіа-запити CSS Приклади медіа-запитів CSS Flexbox

CSS Адаптивний

RWD Інтро RWD Область перегляду RWD Вигляд сітки RWD Медіа-запити RWD Зображення RWD Відео RWD Фреймворки RWD Шаблони

CSS Grid (Сітка)

Grid Інтро Grid Контейнер Grid Елементи

CSS SASS

Підручник

CSS Приклади

CSS Шаблони CSS Приклади CSS Сніпети CSS Вікторина CSS Вправи CSS Сертифікат

CSS Довідники

CSS Довідник CSS Селектори CSS Функції CSS Довідник аудіо CSS Безпечні веб-шрифти CSS Анімація CSS Одиниці CSS PX-EM Конвертер CSS Кольори CSS Значення кольору CSS Значення за замовчуванням CSS Підтримка браузерами

CSS3. Уроки W3Schools для початківців українською мовою

En

CSS Grid Елемент


1

2

3

4

5

Спробуйте самі »


Дочірні елементи

Контейнер сітки містить елементи сітки.

За замовчуванням контейнер має один елемент сітки для кожного стовпця в кожному рядку, але ви можете стилізувати елементи сітки так, щоб вони охоплювали кілька стовпців і/або рядків.


Властивість grid-column:

Властивість grid-column визначає, у якому стовпці розмістити елемент.

Ви визначаєте, де елемент починатиметься та де закінчуватиметься

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Примітка: Властивість grid-column є скороченою властивістю для властивостей grid-column-start та grid-column-end.

Щоб розмістити елемент, ви можете звернутися до номерів рядків або використати ключове слово "span" щоб визначити, скільки стовпців охоплюватиме елемент.

Приклад

Зробіть так, щоб "item1" починався зі стовпця 1 і закінчувався перед стовпцем 5:

.item1 {
  grid-column: 1 / 5;
}
Спробуйте самі »

Приклад

Зробіть так, щоб "item1" починався зі стовпця 1 і охоплював 3 стовпці:

.item1 {
  grid-column: 1 / span 3;
}
Спробуйте самі »

Приклад

Зробіть так, щоб "item2" починався зі стовпця 2 і охоплював 3 стовпці:

.item2 {
  grid-column: 2 / span 3;
}
Спробуйте самі »

Властивість grid-row:

Властивість grid-row визначає, у якому рядку розмістити елемент.

Ви визначаєте, де елемент починатиметься та де закінчуватиметься.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Примітка: Властивість grid-row є скороченою властивістю для властивостей grid-row-start та grid-row-end.

Щоб розмістити елемент, ви можете звернутися до номерів рядків або використати ключове слово "span" щоб визначити, скільки рядків охоплюватиме елемент:

Приклад

Зробіть так, щоб "item1" починався з рядка 1 і закінчувався рядком 4:

.item1 {
  grid-row: 1 / 4;
}
Спробуйте самі »

Приклад

Зробіть так, щоб "item1" починався з рядка 1 і охоплював 2 рядки:

.item1 {
  grid-row: 1 / span 2;
}
Спробуйте самі »

Властивість grid-area

Властивість grid-area можна використовувати як скорочену властивість для властивостей grid-row-start, grid-column-start, grid-row-end та grid-column-end.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Приклад

Зробіть так, щоб "item8" починався з row-line 1 та column-line 2, і закінчувався row-line 5 та column-line 6:

.item8 {
  grid-area: 1 / 2 / 5 / 6;
}
Спробуйте самі »

Приклад

Зробіть так, щоб "item8" починався з row-line 2 та column-line 1, та охоплював 2 рядки і 3 стовпці:

.item8 {
  grid-area: 2 / 1 / span 2 / span 3;
}
Спробуйте самі »

Назви елементів сітки

Властивість grid-area також можна використовувати для призначення імен елементам сітки.

Header

Menu

Main

Right

Footer

На іменовані елементи сітки можна посилатися за допомогою властивості grid-template-areas контейнера сітки.

Приклад

Елемент 1 отримує назву "myArea" і охоплює всі п’ять стовпців у макеті сітки з п’яти стовпців:

.item1 {
  grid-area: myArea;
}
.grid-container {
  grid-template-areas: 'myArea myArea myArea myArea myArea';
}
Спробуйте самі »

Кожен рядок позначається апострофами (' ')

Стовпці в кожному рядку визначені всередині апострофів, розділених пробілом.

Примітка: Знак крапки позначає елемент сітки без імені.

Приклад

Нехай "myArea" охоплюють два стовпці в макеті сітки з п’яти стовпців (знаки крапок представляють елементи без назви):

.item1 {
  grid-area: myArea;
}
.grid-container {
  grid-template-areas: 'myArea myArea . . .';
}
Спробуйте самі »

Щоб визначити два рядки, визначте стовпець другого рядка всередині іншого набору апострофів:

Приклад

Зробити "item1", що охоплює два стовпці та два рядки:

.grid-container {
  grid-template-areas: 'myArea myArea . . .' 'myArea myArea . . .';
}
Спробуйте самі »

Приклад

Назвіть усі елементи та створіть готовий до використання шаблон веб-сторінки:

.item1 { grid-area: header; }
.item2 { grid-area: menu; }
.item3 {grid-area: main; }
.item4 { grid-area: right; }
.item5 { grid-area: footer; }

.grid-container {
  grid-template-areas:
    'header header header header header header'
    'menu main main main right right'
    'menu footer footer footer footer footer';
}
Спробуйте самі »

Порядок елементів

Макет сітки дозволяє вам розміщувати елементи в будь-якому зручному місці.

Перший елемент у коді HTML не обов’язково повинен відображатися як перший елемент у сітці.

1

2

3

4

5

6

Приклад

.item1 { grid-area: 1 / 3 / 2 / 4; }
.item2 { grid-area: 2 / 3 / 3 / 4; }
.item3 { grid-area: 1 / 1 / 2 / 2; }
.item4 { grid-area: 1 / 2 / 2 / 3; }
.item5 { grid-area: 2 / 1 / 3 / 2; }
.item6 { grid-area: 2 / 2 / 3 / 3; }
Спробуйте самі »

Ви можете змінити порядок для певних розмірів екрана за допомогою медіазапитів:

Приклад

@media only screen and (max-width: 500px) {
  .item1 { grid-area: 1 / span 3 / 2 / 4; }
  .item2 { grid-area: 3 / 3 / 4 / 4; }
  .item3 { grid-area: 2 / 1 / 3 / 2; }
  .item4 { grid-area: 2 / 2 / span 2 / 3; }
  .item5 { grid-area: 3 / 1 / 4 / 2; }
  .item6 { grid-area: 2 / 3 / 3 / 4; }
}
Спробуйте самі »