НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

Python Підручник

Python СТАРТ Python Інтро Python Установка Python Синтаксис Python Коментарі Python Змінні Python Типи даних Python Числа Python Кастинг Python Рядки Python Булеві Python Оператори Python Списки Python Кортежі Python Сети (Набори) Python Словники Python If...Else Python Цикли While Python Цикли For Python Функції Python Лямбда Python Масиви Python Класи/Об'єкти Python Наслідування Python Ітератори Python Область дії (видимості) Python Модулі Python Дати Python Математика Python JSON Python RegEx Python PIP Python Try...Except Python Користувацький ввод Python Форматування рядка

Обробка файлів

Python Обробка файлів Python Читання файлів Python Запис/Створення файлів Python Видалення файлів

Python NumPy

NumPy Інтро NumPy Початок роботи NumPy Створення масивів NumPy Індексація масиву NumPy Нарізка масиву NumPy Типи даних NumPy Copy vs View NumPy Форма масива NumPy Переформатування масиву NumPy Ітерація масиву NumPy Приєднання до масиву NumPy Поділ масиву NumPy Пошук масиву NumPy Сортування масиву NumPy Фільтр масивів NumPy Рандомні числа NumPy ufunc

Python Matplotlib

Matplotlib Інтро Matplotlib Початок роботи Matplotlib Pyplot Matplotlib Складання графіка Matplotlib Маркери Matplotlib Лінія Matplotlib Subplots Matplotlib Scatter Matplotlib Бари Matplotlib Гістограми Matplotlib Кругові діаграми

Python SciPy

SciPy Інтро SciPy Початок роботи SciPy Константи SciPy Оптимізатори SciPy Розріджені дані SciPy Графіки SciPy Просторові дані SciPy Matlab Масиви SciPy Інтерполяція SciPy Тести на значимість

Машинне навчання

Початок роботи Середній режим Стандартне відхилення Перцентиль Розподіл даних Звичайний розподіл даних Діаграма розкиду Лінійна регресія Поліноміальна регресія Множинна регресія Шкала Тренування/Тест Дерево рішень

Python MySQL

MySQL Початок роботи MySQL CREATE DATABASE MySQL CREATE TABLE MySQL INSERT INTO MySQL SELECT MySQL WHERE MySQL ORDER BY MySQL DELETE FROM MySQL DROP TABLE MySQL UPDATE MySQL LIMIT MySQL JOIN

Python MongoDB

MongoDB Початок роботи MongoDB Створення бази даних MongoDB Створити колекцію MongoDB Вставити MongoDB Знайти MongoDB Запит MongoDB Сортувати MongoDB Видалити MongoDB Drop колекція MongoDB Оновлення MongoDB Ліміт

Python Reference

Python Огляд Python Вбудовані функції Python Рядкові методи Python Методи списку Python Словникові методи Python Кортежні методи Python Set методи Python Файлові методи Python Ключові слова Python Винятки Python Глосарій

Довідник модулів

Модуль Random Модуль Запитів Модуль Статистики Модуль Math Модуль cMath

Python Як зробити?

Видалити копії списків Обернути рядок Додати два числа

Python Приклади

Python Приклади Python Компілятор Python Вправи Python Вікторина Python Сертифікат

Place for your advertisement!
Python. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Python Початок роботи


Python установка

На багатьох ПК та Mac вже встановлено Python.

Щоб перевірити, чи встановлений у вас Python на ПК з ОС Windows, знайдіть у панелі запуску Python або запустіть наступне в командному рядку (cmd.exe):

C:\Users\Ім’я вашого ПК>python --version

Щоб перевірити, чи встановлений у вас Python на Linux або Mac, то на Linux відкрийте командний рядок, а на Mac відкрийте термінал і введіть:

python --version

Якщо ви виявите, що на вашому комп’ютері не встановлено Python, ви можете завантажити його безплатно з наступного вебсайту: https://www.python.org/


Python Швидкий запуск

Python - це інтерпретована мова програмування, це означає, що як розробник ви пишете файли Python (.py) у текстовому редакторі, а потім поміщаєте ці файли в інтерпретатор Python для виконання.

Спосіб запуску файлу Python у командному рядку такий:

C:\Users\Ім’я вашого ПК>python helloworld.py

Де "helloworld.py" - це ім’я вашого файлу Python.

Давайте напишемо наш перший файл Python, який називається helloworld.py, який можна зробити в будь-якому текстовому редакторі.

helloworld.py

print("Hello, World!")
Спробуйте самі »

Просто як це. Збережіть файл. Відкрийте свій командний рядок, перейдіть до каталогу, де ви зберегли файл, і запустіть:

C:\Users\Ім’я вашого ПК>python helloworld.py

На виході ви прочитаєте:

Hello, World!

Вітаємо! Ви написали та виконали свою першу програму на Python.


Командний рядок Python

Щоб протестувати невелику кількість коду в Python, іноді найшвидше і найпростіше не писати код у файл. Це стало можливим, оскільки Python можна запускати як сам командний рядок.

Введіть у командному рядку Windows, Mac або Linux наступне:

C:\Users\Ім’я вашого ПК>python

Або, якщо команда "python" не спрацювала, ви можете спробувати "py":

C:\Users\Ім’я вашого ПК>py

Звідти ви можете написати будь-який Python, включаючи приклад з Hello World з попередньої теми:

C:\Users\Ім’я вашого ПК>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.

>>> print("Hello, World!")

Який напише "Hello, World!" в командному рядку:

C:\Users\Ім’я вашого ПК>python
Python 3.6.4 (v3.6.4:d48eceb, Dec 19 2017, 06:04:45) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print("Hello, World!")

Hello, World!

Щоразу, коли ви закінчите в командному рядку Python, ви можете просто ввести наступне, щоб вийти з інтерфейсу командного рядка Python:

exit()

Place for your advertisement!