НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

Python Підручник

Python СТАРТ Python Інтро Python Установка Python Синтаксис Python Коментарі Python Змінні Python Типи даних Python Числа Python Кастинг Python Рядки Python Булеві Python Оператори Python Списки Python Кортежі Python Сети (Набори) Python Словники Python If...Else Python Цикли While Python Цикли For Python Функції Python Лямбда Python Масиви Python Класи/Об'єкти Python Наслідування Python Ітератори Python Область дії (видимості) Python Модулі Python Дати Python Математика Python JSON Python RegEx Python PIP Python Try...Except Python Користувацький ввод Python Форматування рядка

Обробка файлів

Python Обробка файлів Python Читання файлів Python Запис/Створення файлів Python Видалення файлів

Python NumPy

NumPy Інтро NumPy Початок роботи NumPy Створення масивів NumPy Індексація масиву NumPy Нарізка масиву NumPy Типи даних NumPy Copy vs View NumPy Форма масива NumPy Переформатування масиву NumPy Ітерація масиву NumPy Приєднання до масиву NumPy Поділ масиву NumPy Пошук масиву NumPy Сортування масиву NumPy Фільтр масивів NumPy Рандомні числа NumPy ufunc

Python Matplotlib

Matplotlib Інтро Matplotlib Початок роботи Matplotlib Pyplot Matplotlib Складання графіка Matplotlib Маркери Matplotlib Лінія Matplotlib Subplots Matplotlib Scatter Matplotlib Бари Matplotlib Гістограми Matplotlib Кругові діаграми

Python SciPy

SciPy Інтро SciPy Початок роботи SciPy Константи SciPy Оптимізатори SciPy Розріджені дані SciPy Графіки SciPy Просторові дані SciPy Matlab Масиви SciPy Інтерполяція SciPy Тести на значимість

Машинне навчання

Початок роботи Середній режим Стандартне відхилення Перцентиль Розподіл даних Звичайний розподіл даних Діаграма розкиду Лінійна регресія Поліноміальна регресія Множинна регресія Шкала Тренування/Тест Дерево рішень

Python MySQL

MySQL Початок роботи MySQL CREATE DATABASE MySQL CREATE TABLE MySQL INSERT INTO MySQL SELECT MySQL WHERE MySQL ORDER BY MySQL DELETE FROM MySQL DROP TABLE MySQL UPDATE MySQL LIMIT MySQL JOIN

Python MongoDB

MongoDB Початок роботи MongoDB Створення бази даних MongoDB Створити колекцію MongoDB Вставити MongoDB Знайти MongoDB Запит MongoDB Сортувати MongoDB Видалити MongoDB Drop колекція MongoDB Оновлення MongoDB Ліміт

Python Reference

Python Огляд Python Вбудовані функції Python Рядкові методи Python Методи списку Python Словникові методи Python Кортежні методи Python Set методи Python Файлові методи Python Ключові слова Python Винятки Python Глосарій

Довідник модулів

Модуль Random Модуль Запитів Модуль Статистики Модуль Math Модуль cMath

Python Як зробити?

Видалити копії списків Обернути рядок Додати два числа

Python Приклади

Python Приклади Python Компілятор Python Вправи Python Вікторина Python Сертифікат

Place for your advertisement!
Python. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Python Синтаксис


Виконайте синтаксис Python

Як ми дізналися в попередній темі, синтаксис Python можна виконати, ввівши безпосередньо в командний рядок:

>>> print("Hello, World!")
Hello, World!

Або створивши файл python на сервері, використовуючи розширення .py і запустивши його в командному рядку:

C:\Users\Your Name>python myfile.py

Відступ Python

Відступ відноситься до пробілів на початку рядка коду.

Якщо в інших мовах програмування відступ у коді призначений лише для читабельності, відступ у Python дуже важливий.

Python використовує відступ для позначення блоку коду.

Приклад

if 5 > 2:
  print("П'ять більше ніж два!")
Спробуйте самі »

Якщо пропустити відступ, Python видасть вам помилку:

Приклад

Синтаксична помилка:

if 5 > 2:
print("П'ять більше ніж два!")
Спробуйте самі »

Кількість пробілів залежить від вас як програміста, але вона повинна бути принаймні однією.

Приклад

if 5 > 2:
 print("П'ять більше ніж два!") 
if 5 > 2:
        print("П'ять більше ніж два!") 
Спробуйте самі »

Ви повинні використовувати однакову кількість пробілів в одному блоці коду, інакше Python видасть вам помилку:

Приклад

Синтаксична помилка:

if 5 > 2:
 print("П'ять більше ніж два!")
        print("П'ять більше ніж два!")
Спробуйте самі »

Змінні Python

У Python змінні створюються, коли ви їм присвоюєте значення:

Приклад

Змінні в Python:

x = 5
y = "Hello, World!"
Спробуйте самі »

Python не має команди для оголошення змінної.

Ви дізнаєтесь більше про змінні в розділі Python Змінні.


Коментарі

Python має можливість коментування для цілей документації в коді.

Коментарі починаються з #, а Python рендерить решту рядка як коментар:

Приклад

Коментарі в Python:

#Це коментар.
print("Hello, World!")
Спробуйте самі »

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Для виведення вставте відсутню частину коду нижче "Hello World".

("Hello World")


Place for your advertisement!