НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ

Python Підручник

Python СТАРТ Python Інтро Python Установка Python Синтаксис Python Коментарі Python Змінні Python Типи даних Python Числа Python Кастинг Python Рядки Python Булеві Python Оператори Python Списки Python Кортежі Python Сети (Набори) Python Словники Python If...Else Python Цикли While Python Цикли For Python Функції Python Лямбда Python Масиви Python Класи/Об'єкти Python Наслідування Python Ітератори Python Область дії (видимості) Python Модулі Python Дати Python Математика Python JSON Python RegEx Python PIP Python Try...Except Python Користувацький ввод Python Форматування рядка

Обробка файлів

Python Обробка файлів Python Читання файлів Python Запис/Створення файлів Python Видалення файлів

Python NumPy

NumPy Інтро NumPy Початок роботи NumPy Створення масивів NumPy Індексація масиву NumPy Нарізка масиву NumPy Типи даних NumPy Copy vs View NumPy Форма масива NumPy Переформатування масиву NumPy Ітерація масиву NumPy Приєднання до масиву NumPy Поділ масиву NumPy Пошук масиву NumPy Сортування масиву NumPy Фільтр масивів NumPy Рандомні числа NumPy ufunc

Python Matplotlib

Matplotlib Інтро Matplotlib Початок роботи Matplotlib Pyplot Matplotlib Складання графіка Matplotlib Маркери Matplotlib Лінія Matplotlib Subplots Matplotlib Scatter Matplotlib Бари Matplotlib Гістограми Matplotlib Кругові діаграми

Python SciPy

SciPy Інтро SciPy Початок роботи SciPy Константи SciPy Оптимізатори SciPy Розріджені дані SciPy Графіки SciPy Просторові дані SciPy Matlab Масиви SciPy Інтерполяція SciPy Тести на значимість

Машинне навчання

Початок роботи Середній режим Стандартне відхилення Перцентиль Розподіл даних Звичайний розподіл даних Діаграма розкиду Лінійна регресія Поліноміальна регресія Множинна регресія Шкала Тренування/Тест Дерево рішень

Python MySQL

MySQL Початок роботи MySQL CREATE DATABASE MySQL CREATE TABLE MySQL INSERT INTO MySQL SELECT MySQL WHERE MySQL ORDER BY MySQL DELETE FROM MySQL DROP TABLE MySQL UPDATE MySQL LIMIT MySQL JOIN

Python MongoDB

MongoDB Початок роботи MongoDB Створення бази даних MongoDB Створити колекцію MongoDB Вставити MongoDB Знайти MongoDB Запит MongoDB Сортувати MongoDB Видалити MongoDB Drop колекція MongoDB Оновлення MongoDB Ліміт

Python Reference

Python Огляд Python Вбудовані функції Python Рядкові методи Python Методи списку Python Словникові методи Python Кортежні методи Python Set методи Python Файлові методи Python Ключові слова Python Винятки Python Глосарій

Довідник модулів

Модуль Random Модуль Запитів Модуль Статистики Модуль Math Модуль cMath

Python Як зробити?

Видалити копії списків Обернути рядок Додати два числа

Python Приклади

Python Приклади Python Компілятор Python Вправи Python Вікторина Python Сертифікат

Place for your advertisement!
Python. W3Schools українською. Уроки для початківців

En

Python Інтро


Що таке Python?

Python - це популярна мова програмування. Вона був створена Гідо ван Россумом і випущена в 1991 році.

Python (найчастіше вживане прочитання — Пайтон (іноді називають Пітон), запозичено назву з британського шоу Монті Пайтон) — інтерпретована об'єктно-орієнтована мова програмування високого рівня зі строгою динамічною типізацією. Розроблена в 1990 році Гвідо ван Россумом. Структури даних високого рівня разом із динамічною семантикою та динамічним зв'язуванням роблять її привабливою для швидкої розробки програм, а також як засіб поєднування наявних компонентів. Python підтримує модулі та пакети модулів, що сприяє модульності та повторному використанню коду. Інтерпретатор Python та стандартні бібліотеки доступні як у скомпільованій, так і у вихідній формі на всіх основних платформах. В мові програмування Python підтримується кілька парадигм програмування, зокрема: об'єктно-орієнтована, процедурна, функціональна та аспектно-орієнтована.
(Із Вікіпедії)

Python використовується для:

 • веб-розробка (на стороні сервера)
 • розробка програмного забезпечення
 • математика
 • системні скрипти

Що може зробити Python?

 • Python можна використовувати на сервері для створення веб-додатків
 • Python можна використовувати поряд із програмним забезпеченням для створення робочих процесів
 • Python може підключатися до систем баз даних. Він також може читати та змінювати файли
 • Python може використовуватися для обробки великих даних та виконання складної математики
 • Python може бути використаний для швидкого створення прототипів або для розробки готового програмного забезпечення

Чому треба вивчати Python?

 • Python працює на різних платформах (Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi тощо)
 • Python має простий синтаксис, подібний до англійської мови
 • Python має синтаксис, який дозволяє розробникам писати програми з меншою кількістю рядків, ніж деякі інші мови програмування
 • Python працює в системі інтерпретатора, що означає, що код може бути виконаний відразу після його написання. Це означає, що створення прототипів може бути дуже швидким
 • До Python можна звертатися процедурним, об’єктно-орієнтованим або функціональним способом

Добре знати

 • Останньою основною версією Python є Python 3, яку ми будемо використовувати в цьому посібнику. Однак Python 2, хоча і не оновлюється нічим іншим, крім оновлень безпеки, все ще досить популярний
 • У цьому посібнику Python буде записаний у текстовому редакторі. Можна писати Python в інтегрованому середовищі розробки, наприклад Thonny, Pycharm, Netbeans або Eclipse, що особливо корисно при керуванні великими колекціями файлів Python

Синтаксис Python у порівнянні з іншими мовами програмування

 • Python було розроблено для читабельності та має певну схожість з англійською мовою завдяки впливу математики
 • Python використовує нові рядки для виконання команди, на відміну від інших мов програмування, які часто використовують крапки з комою або дужки
 • Python покладається на відступ, використовуючи пробіли, щоб визначити область дії; такі як область дії циклів, функції та класи. Інші мови програмування часто використовують для цього фігурні дужки

Приклад

print("Hello, World!")
Спробуйте самі »

Скачати свіжу версію Python можна на офіційному сайті: www.python.org.

Важливо! Остання версія Python, яка працює на операційній системі Windows 7 - це Python 3.8.10.

Примітка. Адмін сайту W3SchoolsUA для написання Python-коду РЕКОМЕНДУЄ використовувати інтегроване середовище розробки PyCharm від компанії JetBrains. Якщо у вашій країні недоступний (заблокований) даний сайт, скористайтеся VPN-сервісамиVPN або «віртуальна приватна мережа» – це сервіс, який захищає ваше інтернет-з’єднання і конфіденційність в Інтернеті. Він створює зашифрований тунель для даних, захищає ваші особисті дані в Інтернеті, приховуючи IP-адресу, і дозволяє безпечно використовувати загальнодоступні мережі Wi-Fi..


Place for your advertisement!