НАЙКРАЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВЕБ-РОЗРОБНИКІВ
Мова програмування C#. Уроки W3Schools українською для початківців

En Es De

C# Оператори


Оператори

Оператори використовуються для виконання операцій над змінними та значеннями.

У прикладі нижче ми використовуємо оператор +, щоб додати два значення:

Приклад

int x = 100 + 50;

Спробуйте самі »

Хоча оператор + часто використовується для додавання двох значень, як у наведеному вище прикладі, його також можна використовувати для додавання змінної та значення або змінної та іншої змінної:

Приклад

int sum1 = 100 + 50;        // 150 (100 + 50)
int sum2 = sum1 + 250;      // 400 (150 + 250)
int sum3 = sum2 + sum2;     // 800 (400 + 400)

Спробуйте самі »


Арифметичні оператори

Арифметичні оператори використовуються для виконання типових математичних операцій:

Оператор Назва Опис Приклад Спробуй це
+ Додавання Додає два значення x + y Спробуй це »
- Віднімання Віднімає одне значення від іншого x - y Спробуй це »
* Множення Множить два значення x * y Спробуй це »
/ Ділення Ділить одне значення на інше x / y Спробуй це »
% Модуль Повертає залишок від ділення x % y Спробуй це »
++ Інкремент (Збільшення) Збільшує значення змінної на 1 x++ Спробуй це »
-- Декремент (Зменшення) Зменшує значення змінної на 1 x-- Спробуй це »

C# Вправи

Перевірте себе за допомогою вправ

Вправа:

Помножте 10 на 5 і надрукуйте результат.

Console.WriteLine(10  5);